April 20 2021 23:48:08
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Informâcija presei par sçdi 28.09.2011
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (turpmâk – Padome) 2011.gada 28.septembra sçdç izskatîja administratîvâ pârkâpuma lietu pret VSIA „Latvijas Televîzija” par 2011.gada 19.septembrî LTV 1 demonstrçtâjâ raidîjumâ „Skats no malas” konstatçto pârkâpumu. Padome nolçma piemçrot VSIA „Latvijas Televîzija” administratîvo sodu 100 latu apmçrâ.

Tâpat Padome uzklausîja Latvijas Televîzijas revîzijas komisijas ziòojumu par saimnieciskâs darbîbas analîzes rezultâtiem 2011.gada 2.ceturksnî un atzina, ka uzòçmuma darbîba un finanðu râdîtâji ir labi.

Padome uzklausîja konkursu pretendentus un noteica rezultâtus konkursos par vietçjo radio programmu veidoðanu Straupç, Limbaþos, Alûksnç, Lîvânos, Krâslavâ, Liepâjâ un Ventspilî. Par uzvarçtâju Straupç, Limbaþos un Alûksnç atzîts SIA „Valmieras TV”. Par uzvarçtâju Lîvânos atzîts SIA „Radio Enterprise”. Par uzvarçtâju Krâslavâ atzîta biedrîba „Dabas klçpis”. Par uzvarçtâju Liepâjâ atzîta AS „Radio SWH”. Par uzvarçtâju Ventspilî atzîts SIA „Baltkom Radio”.

Informâciju sagatavoja
NEPLP sekretariâts
Tâlr.67221848
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
217 #1 Ainars
on October 01 2011 07:27:24
Kâ saka LTV1 - ''Pieaugot krievu valodas îpatsvaram valstî...''
Nez no kurienes viòð pieaug? Ja vecie izmirst, bet visiem jaunajiem mâca. Varbût slikti mâca?
217 #2 Ainars
on October 01 2011 07:31:18
Bet varbût NACIONÂLÂ EPLP vainîga?
19 #3 Yahoo
on October 02 2011 23:06:32
Kaut kâds bardaks jau tur tajâ saimniecîbâ ir Grin
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM