April 20 2021 22:54:22
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

NEPLP pieðíir apraides atïauju "TV-21", apstiprina sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi, lemj par radio frekvencçm
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 10. marta sçdç izskatîja SIA "TV-21R" iesniegumu par pârrobeþu programmas "TV-21" izveidoðanu un pieðíîra tai apraides atïauju. Lîdz ðim "TV-21" programma tika raidîta, balstoties uz Krievijâ izsniegtu masu informâcijas lîdzekïa licenci un apraides atïauju. Kâ NEPLP sçdç informçja "TV-21" komercdirektors Valdis Zvîdris, filmu kanâls "TV-21" ir dibinâts 1996. gadâ Krievijâ, tas ik gadu pârraida 250 lîdz 330 mâkslas filmas. "TV-21" aptverðanas zona aptver Latviju, Lietuvu, Igauniju, Baltkrieviju, Ukrainu, Krieviju, Moldovu, Gruziju, Armçniju, Azerbaidþânu, Turkmenistânu, Tadþikistânu, Kazahstânu, Kirgîziju, Uzbekistânu. Filmu kanâlam ir aptuveni 7,8 miljoni abonentu.

NEPLP apstiprinâja elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa AS "4.vara" (programma "Sportacentrs.com TV") sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada janvârî. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu janvârî realizçtie darbi tiks kompensçti 35 700 eiro apmçrâ. Saskaòâ ar NEPLP iesniegto atskaiti, "Sportacentrs.com TV" programmâ janvârî demonstrçtas daþâdu sporta veidu sacensîbas, piemçram, ´Elvi¡ florbola virslîgas, ´Triobet¡ Baltijas basketbola lîgas, FIBA eirokausa basketbolâ sievietçm, Latvijas hokeja virslîgas, Baltijas volejbola lîgas un citas spçles.

Pamatojoties uz VAS "Elektroniskie sakari" sniegto informâciju par aktuâlo stâvokli FM frekvenèu izmantoðanâ, NEPLP pieòçma lçmumu, ka radio frekvences Liepâjâ 88,9 MHz, Ventspilî 106,0 MHz, Pâvilostâ 99,7 MHz, Tukumâ 89,6 MHz, Valkâ 104,5 MHz, Lielvârdç 97,9 MHz un Rucavâ 98,6 MHz tiek izmantotas nacionâlo vai reìionâlo komerciâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu programmas aptverðanas zonas palielinâðanai. Pieteikumi par radio programmu aptverðanas zonu palielinâðanu jâiesniedz lîdz 11. aprîlim.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
81 #1 marsinsh
on March 10 2016 22:52:57
Kurð vçlçsies raidît Rucavâ vai pîïostâ???
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM