March 22 2023 09:16:14
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Kādiem masu medijiem dod priekšroku ikdienā?

Radio

TV

Podkāsti

Cits

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

05-03-2023 02:02
Pateicos! Galvenais, ka nozarē viss joprojām notiek. Tie, kam jābūt īstajos brīžos pie uztvērējiem, tur arī ir! 73!

04-03-2023 22:53
Turpinot tradīciju, Roland sumināts. 73

28-11-2022 10:07
Paldies 73

27-11-2022 00:01
Normāls čatiņš... Normund, apsveicu un 73!

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

B-11 / B-12 baloni tuvojas Latvijai.
BaloniZondes B11 un B12 tuvojas Latvijai. Patreiz tâs atrodas virs Baltijas jûras. Intresanti ðinî projektâ ir tas kad baloni piepildîti tâ lai tâs stabilizçtos ap 10Km augstumâ un tur peldçtu kamçr kautkas neizbeidzas. Vçl ðini projektâ liekas intresanta lieta kâ saules bateriju izmantoðana.
Sekot lîdzi telemetrijai var uz 434,500 Mhz un http://spacenear.us/tracker/
Ziņas birkas:
Tags: Baloni 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
19 #1 Yahoo
on September 08 2013 21:49:35
Baigi mainâs tie virzieni, vçl tikko likâs ka B11 peld uz LV pusi, bet tagad atkal jau B12.
Kâds jau ir kaut ko uztvçris?
439 #2 x-f
on September 09 2013 16:05:51
Heh, pietiek pamest valsti uz trim dienâm un iztikt bez internetiem, kad pa to laiku trîs baloni tuvumâ, ko bûtu varçjis klausîties.

Ðonakt mçìinâju atrast B-12, kas tika lîdz Polijai un tad pagriezâs atpakaï uz ziemeïaustrumiem, bet nekâ, un vçlâk noskaidrojâs, ka tas naktî nestrâdâ – tam ir mazâka baterija kâ B-11, kas aukstumâ sasalusi un sabojâjusies, tâpçc tas sâk raidît tikai daþas stundas pçc saullçkta, kad sasilis.
Paðlaik tas jau ir prom virs Ukrainas.

B-11 ir veiksmîgâks tehnikas ziòâ, lido par dienu ilgâk kâ B-12 (kopð 1. septembra), turklât pârlidoja Kurzemi. Þçl, ka neviens to te neuztvçra. Paðlaik Turcijâ pie Marmora jûras.

Abas zondes jau ir krietni pârsnieguðas amatieru lidojuma ilguma rekordus, un turpina to darît. Prognozes râda, ka B-11 jau rît bûs Âfrikâ, bet B-12 pçc divâm dienâm droði vien sasniegs Íînu. Ðodien var bût pçdçjâ diena, kad no tâm tiek saòemta telemetrija, jo tâlâk vienkârði nav zinâmi un atrodami uztvçrçji.

Tie ir vienkârði ballîðu baloni, kas pildîti ar hçliju. Visa krava – bortdators, antena, baterija un saules paneïi – sver mazâk par 11 gramiem. Smile
Sîkâka informâcija – http://leobodnar....oons/B-11/
2 #3 princ_fm
on September 09 2013 16:10:39
Es tos signâlus uztvçru ,bet datus nekâdi nevarçju atkodçt. Laikam tomçr tas signâls paðvaks. Intresanti ar kâdâm antençm viòus íer autori?
439 #4 x-f
on September 09 2013 16:52:08
Hmm.. Interesanti, kâpçc tâ. Antenâm, lai uztvertu, nav jâbût îpaðâm. Abi B raida DominoEX16 formâtâ, kas apbrînojami labi dekodçjas – pat vâjð signâls un troksnî. Varbût tev ir saglabâjies skaòas ieraksts uz kâdu brîdi?

Es daþas dienas iepriekð sekoju lîdzi B-11, izmantojot itâïu globaltuners radio ar omnidirekcionâlo antenu (http://i.imgur.co...), tas viegli dekodçja pâri pa 200 km attâlumâ, kad raidîtâjs bija mazâk kâ grâda augstumâ virs horizonta. Citi brîþiem varçja dekodçt pat arî mazliet aiz horizonta. Tâlâk man pazuda aiz kalniem.
2 #5 princ_fm
on September 09 2013 16:59:48
Diemþçl neiedomâjos ierakstît signâlu. Sad
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Bite jau pagaišgad p...
· "Pagaidām pirmais te...
· Latvijas radio 2 sig...
· Būs interesanti kā E...
· Koeru palaists jauns...
· Lieliski jaunumi. Ne...
· Oho. Interesanti, va...
· martinsh bet paklaus...
· Yahoo jau 90tos bij ...
· Mūsējie gan paspēja ...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 313
· Jaunākais lietotājs: MrToastMan
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
HAM 6M Tenerife
HAM 6M Tenerife
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Statistika
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM