Free FM banner
April 12 2024
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Kuram būtu jāuzvar 100.0 Mhz apraides konkursā Rīgā?

All Media Latvia

Radio SWH

Radio Duo

Radio TEV

Radio Skonto

EHR

Cits

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
You must login to post a message.

27/11/2023 02:08
Paldies.

26/11/2023 20:38
Prozīt Princ. Cool

10/05/2023 23:09
Yahoo Hip Hip , Urā!

05/03/2023 03:02
Pateicos! Galvenais, ka nozarē viss joprojām notiek. Tie, kam jābūt īstajos brīžos pie uztvērējiem, tur arī ir! 73!

04/03/2023 23:53
Turpinot tradīciju, Roland sumināts. 73

28/11/2022 11:07
Paldies 73

27/11/2022 01:01
Normāls čatiņš... Normund, apsveicu un 73!

05/03/2021 00:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04/03/2021 20:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27/11/2020 13:57
Paldies, Roland!

Rakstu taka
Raksti » Literatûra » Radiofrekvenču spektrs. Komisija ierosina nodrošināt radiofrekvenču pieejamību jauniem un ātrdarbīgiem bezvadu pakalpojumiem.
Radiofrekvenču spektrs. Komisija ierosina nodrošināt radiofrekvenču pieejamību jauniem un ātrdarbīgiem bezvadu pakalpojumiem.
Briselē, 2010. gada 20. septembrī

Radiofrekvenču spektrs. Komisija ierosina nodrošināt radiofrekvenču pieejamību jauniem un ātrdarbīgiem bezvadu pakalpojumiem.

Eiropas Komisija ir ierosinājusi piecu gadu politikas programmu, lai plānotu un saskaņotu ES radiofrekvenču spektra izmantošanu. Eiropas Parlamentam un ES Ministru padomei pieņemšanai nosūtāmajā priekšlikumā ir iekļauti pasākumi, lai veicinātu efektīvu radiofrekvenču spektra pārvaldību un jo īpaši, lai nodrošinātu, ka bezvadu platjoslas pakalpojumiem ir pieejams pietiekams radiofrekvenču spektrs. Tas būs ļoti nozīmīgs devums, lai iedzīvotājiem attālos apgabalos, kuros nav ekonomiski ierīkot kabeļtīklus, būtu pieejams ātrdarbīgs platjoslas pieslēgums un lai visā Eiropā tiktu piedāvāti novatoriski pakalpojumi. Bezvadu platjoslas pakalpojumiem ir svarīga nozīme, lai līdz 2013. gadam īstenotu vienu no Digitālās programmas Eiropai pamatmērķiem – platjoslas pamatpakalpojumu pieejamību visiem (skatīt IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200). Radiofrekvenču spektra efektīvāks un konkurētspējīgāks izmantojums ES veicinātu arī novatorisku tehnoloģiju un pakalpojumu attīstību, kas būtu ieguvums gan patērētājiem, gan Eiropas vispārējai konkurētspējai. Minētais priekšlikums ir daļa no platjoslas sistēmas nodrošināšanas pasākumu kopuma, ar ko šodien iepazīstināja Komisija (skatīt IP/10/1142).

Komisijas priekšlikumā izklāstīti pasākumi un kopējie principi, kā nodrošināt, ka Eiropas ierobežotais radiofrekvenču spektrs tiek efektīvi izmantots, lai vislabāk apmierinātu ES iedzīvotāju, nozares un politikas veidotāju intereses. Priekšlikuma pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 114. panta noteikumi par vienoto tirgu, ņemot vērā radiofrekvenču spektra pieejamības un efektīvas izmantošanas nozīmi, lai izveidotu elektronisko sakaru vienoto tirgu, un tā nozīmi citās ES politikas jomās.


Svarīgākā prioritāte ir piešķirt pietiekamu radiofrekvenču spektru bezvadu pakalpojumiem, ieskaitot platjoslas pakalpojumus. Komisija ierosina ES valstīm līdz 2012. gadam pabeigt licenču izsniegšanu operatoriem, lai izmantotu radiofrekvenču spektra joslas, kas ES līmenī jau ir tehniski saskaņotas bezvadu platjoslas pakalpojumu izmantošanai (900/1800 MHz joslas, 2,5 GHz josla un 3,4 – 3,8 GHz josla). Turklāt ES valstis tiek aicinātas līdz 2013. gada 1. janvārim atvērt 800 MHz joslu (skatīt IP/10/540) bezvadu platjoslas pakalpojumiem, vienlaikus īpašos gadījumos paredzot iespējamas atkāpes līdz 2015. gadam.


Efektīva radiofrekvenču spektra pārvaldība


Ierosinātajā programmā paredzēts arī tas, ka radiofrekvenču spektrs jāpārvalda, pamatojoties uz tādiem principiem kā spektra efektivitāte un elastība, tehnoloģijas un pakalpojumu neitralitāte un konkurence. Turklāt tiktu veicināta spektra un spektra tirdzniecības kolektīva izmantošana, arī sekmējot atļauju izdošanas nosacījumu un procedūru konverģenci Eiropā tirgojamām radiofrekvenču joslām. Tāpēc dalībvalstīm jāuztur un jāveicina efektīva konkurence starp uzņēmējiem un jāizvairās no spektra uzkrāšanas. Komisija ierosina izveidot pašreizējā radiofrekvenču spektra izmantojuma, tehnoloģiju un lietojumprogrammu uzskaiti, lai nodrošinātu pārredzamību, konstatētu trūkumus un apmierinātu nākotnes prasības.


Bezvadu pakalpojumi un ierīču pārrobežu izmantojums


Komisija ir ierosinājusi lielāku ES mēroga koordināciju konkrētos radiofrekvenču spektra politikas aspektos, kuri ir nozīmīgi ES vienotā tirgus pienācīgā darbībā. Lai veicinātu elastīgumu un efektivitāti, izmantojot radiofrekvenču spektru, Komisija un dalībvalstis atbalsta labu koordināciju starp radiofrekvenču spektra saskaņošanu un standartizāciju (piemēram, starp standartizācijas iestādēm CEPT (Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference) un Komisijas Kopīgo pētniecības centru), lai nodrošinātu pakalpojumu un bezvadu ierīču vienlaidu izmantošanu pāri robežām. Ražojumiem, kas balstās uz radiofrekvenču spektru (piemēram, medicīnas iekārtas un ierīces, lai palīdzētu personām ar īpašām vajadzībām, bezvadu produktu identifikācijas marķējumi, ko izmanto veikalos un transportlīdzekļos, un izklaides lietojumi, piemēram, mobilie TV vai bezvadu elektroniskās grāmatas), tiks piemēroti vieni un tie paši standarti, un tie izmantos vienu radiofrekvenču spektra joslu visā ES. Tas samazinās ražotāju izmaksas un pavērs jaunas uzņēmējdarbības iespējas visā ES vienotajā tirgū, bet patērētājiem būs labāka piekļuve plašākam ražojumu un pakalpojumu klāstam.


Radiofrekvenču spektra rezervēšana pētniecībai un energotaupībai.


Tā kā radiofrekvenču spektrs ir ierobežots, programmā minēts arī tas, ka šim resursam jābūt pieejamam tādām politikas prioritātēm kā pētniecība, Zemes novērošana, Galileo, vides aizsardzība, cīņa pret globālo sasilšanu, sabiedrības aizsardzība, katastrofu seku likvidēšana un transports. Piemēram, dalībvalstīm jāaizsargā tās radiofrekvences, kas vajadzīgas Zemes atmosfēras un virsmas monitoringam, un jānodrošina, ka radiofrekvenču spektrs ir pieejams bezvadu tehnoloģijām, kurām ir potenciāls uzlabot energotaupību, ieskaitot viedos energotīklus un viedmērierīču sistēmas.


Starptautiskie aspekti


Priekšlikumā ir iekļauti principi palielināt ES lomu daudzpusējās sarunās, piemēram, Starptautiskajā telesakaru savienībā un Pasaules radiosakaru konferencēs. Komisija arī piedāvā atbalstīt ES valstis divpusējās sarunās ar kaimiņvalstīm, kuras nav ES, jautājumos par radiofrekvenču spektru, lai pārvarētu grūtības saistībā ar koordināciju un nevēlamiem traucējumiem.


Process


Programmā ir pilnībā iekļauts Radiofrekvenču spektra politikas grupas2010. gada 9. jūnija atzinums un apsvērumi gan no sabiedriskās apspriešanas, ko organizēja Komisija un Radiofrekvenču spektra politikas grupa, gan no Radiofrekvenču sammita, ko organizēja Komisija un Eiropas Parlaments. Programmas pamatā ir pirmie sasniegumi tehnisko noteikumu saskaņošanā attiecībā uz radiofrekvencēm, ņemot vērā pāreju no analogās uz digitālo televīzijas apraidi ("digitālā dividende") (skatīt IP/10/540).


Vispārīga informācija


Saskaņā ar ES pētījumu pakalpojumi, kuri balstās uz ES radiofrekvenču spektru, gadā veido 2 % līdz 2,5 % no Eiropas IKP, t. i., vairāk nekā 250 miljardus eiro. Minētajos pakalpojumos ietilpst Eiropas mobilo sakaru nozare, kas atbalsta 3,5 miljonu darbavietu, gadā nodokļu ieņēmumos dod aptuveni 130 miljardus eiro un iemaksā 140 miljardus eiro tieši Eiropas IKP.
Sīkāka informācija un saistītie dokumenti:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/eu_policy/rspp/index_en.htm
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.
Please Login or Register to vote.

Nav neviens izteicis vērtējumu.
Jaunākie komentāri
· On 11 February 2016,...
· Es arī pabrīnijos ...
· Bites internets gan ...
· I've dabbled in HD R...
· [url]https://www.fre...
· [url]https://www.fre...
· [url]https://www.fre...
· Žēl, protams, ka M...
· To padomes darbības...
· Bite jau pagaišgad ...
Meklētājs
Ko meklēsi:
©
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 1

· Lietotāji Onlainā: 0

· Kopā reģistrējušies: 318
· Jaunākais lietotājs: Misters88
Ielogoties
Lietotājs

ParoleNeesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varēt...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzk...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Var...
Jaunākās bildes
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas ...

Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas ...

Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas ...

HAM 6M Tenerife
HAM 6M Tenerife

Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...

Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...

Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...

Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...

Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...

Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...

Statistika
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM