June 13 2021 19:21:25
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Krievija 3-5 septembrî atsâks ekspermentus ar jonosfçras sildîðanu.
Uzmanību!Sveiki!
No ðî avota:

Link

ir ziòa, ka septembra sâkumâ ( 3-5 sept.) notiks Krievijas jonosfçras sildîðanas pariktes "SURA" eksperimentâla ieslçgðana. Esot gandrîz likvidçta un izlaupîta pçcperestrojkas gados, bet tagad atkal ðâda tâda zinâtniska darbîba atsâksies.
Tas ( varbût nejauði) sakrît ar IARU R1 144 Mc testu, tâpçc info parâdîjâs Krievijas VHF reflektorâ.
Kaut gan prognozes par iespçjamo ietekmi uz izplatîðanos vairâk tiek attiecinâtas uz dienvidu platuma grâdiem, tomçr varbût ka kâds efekts bûs novçrojams arî pie mums un varbût arî uz îsviïòu diapazoniem.

Savukârt pçc ðîs saites var ielâdçt rakstu ( krievu val.) par ðiem eksperimentiem.

Link

Raksts gan ir referâts zinâtnieku konferencç, un ne viss ir viegli saprotams ( arî man paðam :)) , bet starp tîri zinâtniskâm, teorçtiskâm lietâm ir daudz vçsturiskas informâcijas par ðiem eksperimentiem.

Tâ ka, ja kâds pa brîvdienâm ko interesantu manîs, kas lec ârâ no parastâs izplatîðanâs ainas - bûtu interesanti pavçstît arî pârçjiem. Pçc pagaidâm pieejamajâm prognozçm nekâdas izplatîðanâs anomâlijas saules dçï it kâ gaidâmas nav.

73! Zigis / YL2PJ
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
2 #1 princ_fm
on August 31 2010 23:01:36
Ðajâs dienâs der pamçìinât uztvert tâdas stacijas kuras fiziski pie normâliem apstâkïiem , var neizdoties uztvert nekad!!!!!
73
217 #2 Ainars
on September 09 2010 23:26:13
Savâ laikâ jau esot uzsildîjuði arî kâdu no Shuttle Columbia, kurð
ðpionçjis virs PSRS. Sagriezuði uz to vairâkus lielos lokatorus un
amerikâòiem sâkuðâs galvassâpes, pazuduði visi sakari, sâkusi niíoties visa borta elektronika. Pçc tam gan pieòemts kaut kâds lîgums lai tâ nedarîtu.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· [i]YL44WFF aktivitat...
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 12

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM