Free FM banner
February 28 2024
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Kādiem masu medijiem dod priekšroku ikdienā?

Radio

TV

Podkāsti

Cits

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
You must login to post a message.

27/11/2023 02:08
Paldies.

26/11/2023 20:38
Prozīt Princ. Cool

10/05/2023 23:09
Yahoo Hip Hip , Urā!

05/03/2023 03:02
Pateicos! Galvenais, ka nozarē viss joprojām notiek. Tie, kam jābūt īstajos brīžos pie uztvērējiem, tur arī ir! 73!

04/03/2023 23:53
Turpinot tradīciju, Roland sumināts. 73

28/11/2022 11:07
Paldies 73

27/11/2022 01:01
Normāls čatiņš... Normund, apsveicu un 73!

05/03/2021 00:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04/03/2021 20:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27/11/2020 13:57
Paldies, Roland!

Rakstu taka
Raksti » Pārdomu stūrītis » FM HD Radio
FM HD Radio
FM HD Radio: attīstības perspektīvas.
Pāreja uz ciparu radio apraidi nav vairs aiz kalniem, tomēr diez vai mēs varam sagaidīt spilgti izteikta līdera parādīšanos, tādas tehnoloģijas, kas ievērojami apsteigtu citas, būtu pārāka par jau esošajām. Tomēr ne katrai ciparu tehnoloģijai kā piemēram, FMeXtra vai DRM+, izdodas iekarot popularitāti. Kā nevar izārstēt visas kaites ar vienām zālēm, tā universāls standarts vienkārši neeksistē. Konkrētos apstākļos ar piemērotiem instrumentiem nākas risināt dažādus uzdevumus. Ētera iespējas ļauj katram klausītājam brīvi pārvietoties šajā telpā, taču ietilpība gluži dabiskā veidā ir ierobežota.

Frekvenču plānošana
Lai varētu prognozēt jauno tehnoloģiju adaptācijas perspektīvas, svarīgi ir novērtēt tās kontekstā ar kopējo situācijas stāvokli, konkrētu ģēogrāfiski un vēsturiski noteikto specifiku, kas radusies daudzu gadu laikā veicot radiofrekvenču spektra pārvaldi, konkrētu frekvenču piesķiršanu dienestiem un raidorganizācijām. Šodienas situācija Latvijas ēterā ir tāda, kādu to laika gaitā ir izveidojusi VAS ?Elektronisko sakaru direkcija? (ESD). Par sliktu frekvenču resursu plānošanu liecina, piemēram, ierobežotās Baltkom Digitālās TV raidīšanas jaudas. Vairs pat nav iespējams izveidot vienu vienfrekvences DVB-T Latvijas apraides tīklu, turklāt nākotnē situācija var tikai pasliktināties, jo nāksies rēķināties arī ar kaimiņu ? Igaunijas un Lietuvas aktivitātēm dažādu ciparu standartu ieviešanā. Šobrīd vienotais radiofrekvenču spektrs ir sadalīts starp dažādām apraides sistēmām un opertoriem. Vienā un tajā pašā ēterā vienlaicīgi ?sadzīvo? televīzija un radio, mobilo telefonu sakari, interneta datu pārraide, navigācija, speciālie, militārie un citi servisu veidi. Šādos apstakļos jaunu tehnoloģiju ieviešana viegli var kļūt par traucējošu citām, kas nav pieļaujami. Tādu masveidīgu servisu kā televīzijas vai radio frekvenču diapazonu plānošana parasti pasaulē notiek pēc principa ?līdz pēdējam apmeklētājam? ? radikālas izmaiņas notiek tikai tad, kad iepriekšējais serviss ir izsmēlis savus resursus. Tāda pieeja protams samazina operatīvu jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Tāpēc īpaši vilinoša liekas iespēja pārriet uz modernāku tehnoloģiju, nepārkāpjot Starptautiskās Telekomunikāciju savienības (ITU) prasības, kā arī Eiropas savienības rekomendācijas.

FM diapazona modernizācija
FM analogās stereo apraides signālam 87,5 -108 MHz diapazonā ir noteiktas sekojošas robežas: pastiprinājums ne vairāk par ? 25 dB attiecībā pret nemodulētu nesējfrekvenci ar nobīdi 120 - 140 kHz un ne vairāk par -35 db pie 240 ? 600 kHz nobīdes (1.att.).


1.att. Anlogās FM apraides signāla spektra ITU prasības


Turklāt pārejot uz jaunu tehnoloģiju nav vēlama, īpaši šajā gadījumā, pilnīga aparatūras nomaiņa. Tiek rekomendēti evolucionāli risinājumi, tādi kas nodrošina standartu savietojamību. Tieši tā notika pāreja no mono uz stereo apraidi un no melnbaltās uz krāsaino televīziju. Uztverošā paratūra vienā mirklī nekļuva par nekam nederīgiem krāmiem un tajā pašā laikā izveidojās arī pieprasījums pēc kvalitatīvi jaunas tehnikas. Šobrīd šāda alternatīva eksistējošajam FM standartam ir formāts FM HD Radio (oficiālais nosaukums NRSC-5, vēlāk NRSC-5A), kas piedāvā kvalitatīvi jaunu risinājumu, saglabājot esošo standartu, ko nevar teikt par DAB vai DRM+ tehnoloģijām. 2008 gada oktobrī šajā tehnoloģijā ASV strādāja 1 800 radiostacijas nosedzot 84% no valsts teritorijas. Katrā anologājā FM frekvencē izmantojot COFDM metodi papildus var pārraidīt no trijiem līdz astoņiem ciparu HD Radio kanāliem. Pamazām mainoties aparatūrai (laika posms 5 ? 7 gadi), var pieņemt lēmumu par pilnīgas analogās apraides pārtraukšanu. HD Radio tehnoloģija pilnībā saglabājot analogo FM signālu, nodrošina trīs papildus kanālus. Tas ļauj ne tikai palielināt ētera izmantošanas efektivitāti, bet arī nodrošina maksas, šifrēto programmu piedāvājumu kā arī labāku skaņas kvalitāti un vēl citas servisa iespējas. Sistēma ir izveidota izmantojot IBOC (in-band on-channel) principu: ciparu un analogais signāli tiek pārraidīti vienā frekvenču kanālā lietojot tukšās aizsardzības joslas starp radiostacijām. FM HD Radio standarta izstrādātāji tehnoloģiju reklamē kā: Static-free, crystal-clear reception; FM sounds as sensational as CDs (www.hdradio.com). Lai nodrošinātu šādu augstvērtīgu skaņas kvalitāti, lietojot samērā nelielu datu pārraides ātrumu 150 kbit/s, ir nepieciešamas izmantot efektīvu datu kompresijas algortmu. Sākumā izmantoja Perceptual Audio Coder (PAC), kuru laika gaitā nomainīja vēl efektīvāks audio datu kompresijas veids HDC. HD Radio formātā ciparu informācija tiek pārraidīta ar papildus nesējfrekvencēm, kas atrodas nosacīti brīvajā FM kanālā. Ir paredzēti trīs darbības režīmi: hibrīdais (Hybrid), paplašinātais hibrīdais (Extended Hybryd) un pilnīga ciparu pārraide (All Digital). Hibrīdajā režīmā signāla spektrs sastāv no analogā FM stereo signāla, tikai tam no abām pusēm ir pievienotas 2 x 191 ciparu signāla apakšnēsēju frekvences, kas aizņem joslas no -198,402 līdz -129,361 kHz un no 129,361 līdz 198,402 kHz attiecībā pret centrālo frekvenci (2.att.).


2.att. FM HD Radio signāla spekts Hybrid režīmā

Pāreja uz paplašināto hibrīdo režīmu notiek nedaudz samazinot analogā signāla aizņemto frekvenču joslu - deviācija no 75 kHz tiek samazināta uz 70 kHz, kas ļauj palielināt ciparu signāla joslu no -101,744 līdz ? 129,361 kHz un no 101,744 līdz 129,361 kHz attiecībā pret centrālo nesējfrekvenci un apaksnesēju frekvenču skaitu (3.att.). Nākošais solis All digital ir jau pilnīga pāreja uz ciparu apraidi, atsakoties no analogā signāla, kas turklāt ļauj arī ievērojami palielināt datu pārraides ātrumu (4.att.). Tiek piedāvāti dažādu servisu veidi: pamatprogramma MPS (main program service), individuālo datu serviss PDS (personal data service), radio stacijas identifikācijas serviss SIS (station identification service) un papildus serviss AAS (auxilary application sevice).


3.att. FM HD Radio signāla spekts Extended Hybrid režīmā4.att. FM HD Radio signāla spekts All Digital režīmā

Tehnoloģijas būtība
HD Radio signāla aizņemtais spektrs 400 kHz ir tikai nedaudz platāks par parasto analogā 300 kHz signāla spektru. Joslas platums ir 0,4 / 88 = 0,0055, kas ir 0,5%. Tātad bez izmaiņām var lietot tās pašas uztverošās un raidošās antenas. Analogais ? ciparu, jeb hibrīdais raidītājs var tikt konstruēts izmantojot kopīgu signāla pastiprināšanas traktu. Ciparu modulatora izejā tiek iegūtas ar analogā kompleksā stereo signāla MPX un RDS servisa signāliem modulētas ciparu apkšnesēju frekvences. Abas signāla daļas ? analogo un ciparu, apvieno summators. Tādā veidā iegūtais HD Radio signāls tiek pastiprināts kopējā traktā līdz vajazdīgajai jaudai. Tas ir pats vienkāršākais raidītāja praktiskās realizācijas veids, jaudas pastiprinātāju gan nākas darbināt lineārajā AB režīmā. Parasti FM raidītāji strādā nelineārajā C režīmā vai arī ar ļoti mazu gala pakāpes tranzistoru miera strāvu. Tomēr izmaiņas raidītāju konstrukcijā ir niecīgas un sastāv no miera strāvas palielināšanas izejas stranzistoriem, linearitātes režīma pārbaudes un temperatūras režīma nodrošināšanas ? jaudīgāku ventilātoru uzstādīšanas. Ja pastiprinātāja trakti ir atdalīti, tad lineārais režīms ir vajadzīgs tikai ciparu signāla pastiprinātāja darbībai, bet analogajā daļā var izmantot C režīmu ar signāla ierobežošanu, kas ļauj sasniegt augstu lietderības koeficientu. Samērā sarezģīta problēma ir analogā un ciparu traktu savstarpējās ietekmes novēršana, jo vismaz par 30 dB vajag nodrošināt to signālu nospiešanu, kas nokļūst no viena pastiprinātāja izejas otra izejā. Situāciju vēl vairāk sarezģī tas apstāklis, ka summatoram nākas operēt ar lielām jaudām, vidēji 5 kW. Konstrukcija tad iznāk sarezģīta un cena sasniedz $3500. HD Radio ciparu signālu pārraidei var izmantot atsevisķu antenu (5.att.).


5.att. FMHD Radio raidītāja struktūrshēma. Atdalīti analogais un ciparu trakti

Analogā un ciparu signālu drošas uztveršanas zonas parasti gan nesakrīt un var pat atkarībā no ģeogrāfikskā atrašānās stāvokļa ievērojami atsķirties. HD Radio vienlaicīgi ar skaņu var pārraidīt gan visiem, gan tikai konkrētam abonentam pieejamu papildus teksta vai krāsainu grafisko informāciju ? brauciena maršruta kartes, dažādas shēmas, laika zinās, informāciju par auto sastrēgumiem un t.t. Nav nekāds brīnums, ka tieši tāpēc šajā gadā 12 automobīļu ražotāji HD Radio uztvērējus kā pamatkomlektāciju jau piedāvāja vairāk nekā 60 dažādos modeļos: BMW, Audi, Volkswagen, Opel, Volvo, Daimler Chrysler, Jaguar, Ford, Land Rover, GM, Hyundai, Mercury, Lincoln, Skoda, Pontiac, Toyota, Lexus un citos. 2008 gadā pasaulē hibrīdajā HD Radio formātā strādāja vairāk nekā 10 000 radiostacijas. To skaits turpina pieaugt ar katru dienu. Pēc statistikas datiem katru dienu pasaulē parādās vissmaz viena jauna FM HD Radio stacija.

"Sakaru Pasaule"
Aplūkot arhīvā:
FM 
Komentāri
princ_fm #1 princ_fm
26/01/2009 22:53:57
https://www.freefm.lv/raksts/45/HD-Radio Te, kādreiz rakstīju par šo tēmu ,arī pats esmu ekspermentējis pāraidīt FM diapazonā HD Radio.
Yahoo #2 Yahoo
27/01/2009 00:46:41
nevaru vien sagaidiitSmileSmile
princ_fm #3 princ_fm
27/01/2009 01:17:18
Ko tu nevar sagadit?Cool
Yahoo #4 Yahoo
27/01/2009 22:49:30
HD RADIO Smile
Sarkangalvīte #5 Sarkangalvīte
13/07/2023 08:42:56
https://www.freefm.lv/raksts/45/HD-Radio Te, kādreiz rakstīju par šo tēmu ,arī pats esmu ekspermentējis pāraidīt FM diapazonā HD Radio.
Sarkangalvīte #6 Sarkangalvīte
13/07/2023 08:43:35
https://www.freefm.lv/raksts/45/HD-Radio Te, kādreiz rakstīju par šo tēmu ,arī pats esmu ekspermentējis pāraidīt FM diapazonā HD Radio.
Sarkangalvīte #7 Sarkangalvīte
13/07/2023 08:43:44
https://www.freefm.lv/raksts/45/HD-Radio Te, kādreiz rakstīju par šo tēmu ,arī pats esmu ekspermentējis pāraidīt FM diapazonā HD Radio.
thediscountcodes #8 thediscountcodes
14/07/2023 15:39:32
I've dabbled in HD Radio broadcasting in the FM band and have discussed the idea here before.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.
Please Login or Register to vote.

Nav neviens izteicis vērtējumu.
Jaunākie komentāri
· On 11 February 2016,...
· Es arī pabrīnijos ...
· Bites internets gan ...
· I've dabbled in HD R...
· [url]https://www.fre...
· [url]https://www.fre...
· [url]https://www.fre...
· Žēl, protams, ka M...
· To padomes darbības...
· Bite jau pagaišgad ...
Meklētājs
Ko meklēsi:
©
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 2

· Lietotāji Onlainā: 0

· Kopā reģistrējušies: 318
· Jaunākais lietotājs: Misters88
Ielogoties
Lietotājs

ParoleNeesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varēt...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzk...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Var...
Jaunākās bildes
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas ...

Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas ...

Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas ...

HAM 6M Tenerife
HAM 6M Tenerife

Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...

Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...

Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...

Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...

Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...

Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...

Statistika
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM