March 22 2023 08:22:38
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Kādiem masu medijiem dod priekšroku ikdienā?

Radio

TV

Podkāsti

Cits

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

05-03-2023 02:02
Pateicos! Galvenais, ka nozarē viss joprojām notiek. Tie, kam jābūt īstajos brīžos pie uztvērējiem, tur arī ir! 73!

04-03-2023 22:53
Turpinot tradīciju, Roland sumināts. 73

28-11-2022 10:07
Paldies 73

27-11-2022 00:01
Normāls čatiņš... Normund, apsveicu un 73!

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

Ziņu kategorijas
Ziņas

Kategorija: Ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 236
·Apvienotā sabiedriskā medija valdes konkursu varētu izsludināt augustā
·Investējot vairākus miljonus eiro, 'Tele2' ievieš VoLTE tehnoloģiju.
·"Melu detektors" pārbauda: Vai plašsaziņas līdzekļos tiešām dominē krievu valoda?
·Mobilo sakaru operatoriem brīdināšanas paziņojumi iedzīvotājiem būs jāsūta vienlaikus
·LTV Kultūras redakcijas vadītāja Rozentāle vadīs Eiropas Raidorganizāciju apvienības TV mūzikas ekspertu grupu
·"Doždj" varētu atgriezties Latvijas apraidē, bet ar vienu nosacījumu.
·SEPLP: bez papildu finansējuma var sarukt sabiedrisko mediju oriģinālsaturs 
·"Kas notiek Latvijā?" aptauja: 26% – NEPLP lēmums par "Doždj" ir pilnīgi pareizs, latviski un krieviski runājošo domas dalās
·Tagad Igaunijā var klausīties ētera digitālo radio.
·SEPLP prasa LTV un Latvijas Radio skaidrot nepārbaudītas informācijas izplatīšanu par personas nāvi
neshvila

Kategorija: neshvila
Ziņu skaits kategorijā: 1
·FM komercijas sākums!
TV3

Kategorija: TV3
Ziņu skaits kategorijā: 12
·Televīzijas skatītājus mulsina kanāla TV3 jaunais logo.
·Ēras beigas: no pirmdienas daļēji stājas spēkā "All Media Baltics" televīziju kanālu reforma.
·Ilggadējā TV3 vadītāja Zūzena atstās darbu 'All Media Latvia' vadībā.
·Koalīcijas politiķi nesaskata būtiskus riskus MTG Baltijas biznesa pārdošanā.
·Par pretlikumîgu PTAC direktores citâta iekïauðanu reklâmâ TV3 uzliek bargu sodu.
·"Lattelecom" interaktîvajâ televîzijâ atkal varçs vçrot TV3.
·TV3 paziòo par sarunu rezultâtu ar "Lattelecom".
·"Lattelecom" un MTG nevienojas par TV3 retranslâcijas noteikumiem
·LVRTC: 'TV3' atbilde neatrisina bûtiskus jautâjumus; 'TV3' pârsteigts par LVRTC reakciju.
·TV3 pieòem LVRTC piedâvâjumu un paliek analogajâ apraidç.
Datoru programmatūra

Kategorija: Datoru programmatūra
Ziņu skaits kategorijā: 11
·VIDEO: LAIKA ZIÒU TIEÐRAIDI IZTRAUCÇ "WINDOWS 10" PAZIÒOJUMS
·"Apple" izziòo jaunas operçtâjsistçmu versijas datoriem un mobilajâm ierîcçm
·Kâ patstâvîgi datorâ nomainît Ls simbolu pret €
·Apstiprinâts: Skype izseko lietotâjus.
·Torrentu trakeros visâ pasaulç parâdîjusies Microsoft Windows 7 operçtâjsistçmas beta versija.
·Shoutcast.com serviss nestrâdâ.
·Microsoft Windows Vista SP1 ? vai âtrâka?
·Norton Antivirus nokauj 1 miljonu datoru.
·"Windows Vista" īpaši nesajūsmina interneta pasauli.
·ES dod "Microsoft" astoņas dienas programmu kodu atklāšanai
Datortehnika

Kategorija: Datortehnika
Ziņu skaits kategorijā: 7
·LNB Datu centrā notikušajā avārijā bojāti četri cietie diski.
·Ēras beigas: "Microsoft" pārtrauc "Windows 7" atbalstu.
·LG Electronics izstâdç IFA 2014 iepazîstinâs ar pasaulç pirmo izliekto 21:9 UltraWide IPS monitoru.
·Izstrâdâts USB spraudnis, kas ievietojams jebkâdâ orientâcijâ.
·Uzmanies! Deg ne tikai tavs iPod, bet arî Mac!
·Intel Quad Core cenas nonāk atklātībā
·Labākie laptopi IBM un Apple!
NRTP

Kategorija: NRTP
Ziņu skaits kategorijā: 20
·NRTP prasa LTV nâkamgad pieðíirt 8,35, LR - 3,87 miljonus latu.
·Plâno samazinât NRTP locekïu skaitu.
·Ja nebûs naudas, atkâpðoties NRTP un ìenerâldirektori.
·NRTP satrauc Krievijas informatîvas vides ietekme Latvijâ
·TB/LNNK frakcija iztaujâs Kleckinu par iespçjamâm nelikumîbâm NRTP darbîbâ.
·NRTP pârskats.
·Raidorganizâcijas aicina Saeimu rûpîgi izvçrtçt lîdzðinçjo NRTP pârstâvju darbu
·Zinâmi partiju virzîtie kandidâti darbam NRTP
·Padome lemj! :)
·Par ko lems NRTP 13.septembra sçdç!
Pirāti

Kategorija: Pirāti
Ziņu skaits kategorijā: 21
·Policija piesaka karu televīzijas pirātiem – pret izplatītājiem trīs gadu laikā uzsākti 40 kriminālprocesi .
·Nosacīts cietumsods un 61 000 eiro naudas sods par nelegālu televīzijas pārraidīšanu.
·VASES pārtrauc nelegāla FM radio raidītāja darbību Valmierā.
·Policija aiztur nelegālās televīzijas izplatītājus; 200 mājsaimniecības paliek bez TV.
·Slçptâs kameras video: Kâ tvarsta TV izplatîtâjus - "pirâtus"
·Intervija ar Daci Kotzevu
·Sperts solis tuvâk TV 'pirâtu' apkaroðanai Latvijâ, priecâjas biedrîba.
·Televîzijas "pirâtu" rokâs 240 000 iedzîvotâju; valsts ik gadu zaudç vismaz 12 miljonus eiro.
·"Pirâtiem" pa pçdâm: katra piektâ mâjsaimniecîba izmanto nelegâlus televîziju izplatîtâjus.
·LaIPA un biedrîba "Nç pirâtismam Latvijâ!" apòemas apkarot pirâtismu Latvijâ
Free FM sveic

Kategorija: Free FM sveic
Ziņu skaits kategorijā: 10
·www.freefm.lv 12.jubileja!
·Mums 11...
·Laimîgu Jauno 2017 gadu.
·Priecîgus Ziemassvçtkus un laimîgu 2016 gadu!
·¥Priecîgus Ziemassvçtkus un laimîgu Jauno gadu¡
·LTV jau 60!
·Latvijai - 95 !
·Radio Valmiera 5 gadi!
·Suminâts lai Jubilârs!
·WWW.FREEFM.LV vçl priecîgus ziemassvçtkus.
Digitālā TV

Kategorija: Digitālā TV
Ziņu skaits kategorijā: 54
·Prokurors Šķēlem prasa trīs gadus cietumsodu, mantas konfiskāciju un 1,2 miljonu eiro piedziņu.
·'Digitālgeitā' apelācijas instances tiesa attaisno visus apsūdzētos.
·Repšes kampaņa, spiediens un vaina – 'digitālgeitā' apsūdzētie saka pēdējo vārdu.
·"Lattelecom" vçrsies PTAC un KP, lûdzot izvçrtçt MTG paziòojumu.
·DELFI › Bizness › Uzòçmumi 'Baltcom': nepiedalîjâmies virszemes konkursâ, jo tehnoloìija ir 'aizejoða'.
·Nâkotnç televîzijas kanâlu nebûs; cilvçki sekos produktam
·NEPLP izvirzîjuði nosacîjumus TV3 un LNT apvienoðanâs plâniem
·Prognozç, ka TV3 un LNT apvienoðanâs tiks atïauta
·"Lattelecom" baþîjas par ciparu apraides koncepcijas kavçðanu
·Turpmâk «Lattelecom» televîzija bûs skatâma arî mobilajâs ierîcçs
Radio ziņas

Kategorija: Radio ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 148
·Atklās "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība" biroju Rīgā
·Vasarā un rudenī Latvijā klausītākā radio stacija – Latvijas Radio 2
·"Радио Правда" (Radio Pravda) no Lietuvas informēs krievvalodīgos par karu Ukrainā
·Krievija slēdz “Deutsche Welle” biroju Maskavā; Bordāns aicina to pārcelt uz Rīgu.
·Radio and Television of Slovakia pārtrauca vidējo viļņu radioraidītāja darbību - Rimavska Sobota
·'TV3 Group' parakstījusi līgumu par 'Top radio' iegādi.
·NEPLP anulē apraides atļauju "Radio PIK"
·Mediju uzraugs bargi soda 'Pirmo Baltijas Kanālu' un 'Radio PIK'.
·«Rietumu radio» – jau trešais Liepājas medijs, kura pastāvēšana apdraudēta.
·Latvijas Raidorganizāciju asociācija ceļ trauksmi par valsts atbalsta trūkumu komercmedijiem
TV ziņas

Kategorija: TV ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 140
·Krievijas propagandas kanāli tomēr nonāk tautās; Latvijā uzdarbojas nelegālie tirgoņi.
·Apgabaltiesai atkārtoti būs jāvērtē programmas “Tvojo” apraides anulēšana.
·Latvijā novembrī skatītākais TV kanāls bijis TV3
·Apgabaltiesa lemj neatjaunot 'PBK Lietuva' un 'PBK Igaunija' apraidi Latvijā
·NEPLP aizliedz Latvijā raidīt visus Krievijā reģistrētos TV kanālus.
·NEPLP aizliedz Rossija RTR, Rossija 24 un TV Centr izplatīšanu Latvijā.
·Levits aicina pārtraukt Krievijas propagandas kanālu retranslāciju Latvijā
·Maksas virszemes TV skatītājiem Vidzemē būs jāveic kanālu pārskaņošana.
·Žaklīna Cinovska apņēmusies 'rebrendingot' Pirmo Baltijas kanālu.
·NEPLP vērtē Krievijas kanāla "RTVi" atbilstību apraides atļaujai
EHR

Kategorija: EHR
Ziņu skaits kategorijā: 6
·No Raidorganizâciju asociâcijas izslçdz "Super FM", "Krievu radio" un "Latvieðu radio".
·Uìis Polis: Vai kârtçjâ NEPLP afçra KNAB degungalâ?
·"Krievijas Hîtu radio" sola tiesâties, ja izsludinâs likumu raidît latvieðu valodâ.
·Uìis Polis: Mûrniece, Dimant, Mjartân! Pârtrauciet tracinât Latvijas krievus!
·Latvijas Himna katru rîtu 6.00 radio çterâ
·EHR jaunâ iespçja - blogs
HAM ziņas

Kategorija: HAM ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 13
·Saziņa radioviļņos, nevis sociālajos tīklos – Gunāra Ausekļa vaļasprieks.
·Ventspils Augstskolas studenti ir gatavi palaist meteoroloģisko zondi.
·VASES aicina pieteikties radioamatieru seminâram.
·Pârgalvîgs pârîtis nakðòo Kuldîgas Upîðkalna "Adatâ"
·Igauòu jaunieði stratosfçrâ veikuði íîmisku eksperimentu.
·18 aprilis - Vispasaules radio amatieru diena.
·SSTV pârraides no Starptautiskâs kosmosa stacijas.
·Latvijas radioamatieru vçsture.
·Amatieru radio - vislielâkais no zinâtnes hobijiem!
·RÎGATV 24: Aktuâlâ intervija ar Rinaldu Ritmani (video).
ESD ziņas

Kategorija: ESD ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 93
·Apstiprināts jaunais Nacionālais radiofrekvenču plāns.
·Levits neizsludina jauno Elektronisko sakaru likumu.
·VAS "Elektroniskie sakari" sadarbībā ar "SAF Tehnika" un "LMT" izstrādā risinājumu radiofrekvenču spektra mērīšanai, izmantojot dronu.
·Latvijā var uzsākt jaunāko tehnoloģiju ātru un drošu satelīta platjoslas interneta pakalpojumu sniegšanu.
·Konsultāciju seminārs klientiem par nākamās Pasaules Radiosakaru konferences (WRC-23) dienas kārtības (AI 1.5 un AI 1.2) jautājumiem.
·Seminārs klientiem par 1,5 GHz frekvenču joslas izmantošanu.
·Neatbilstošu radioiekārtu iegāde var dāvināšanas prieku pārvērst par nepatīkamiem pārsteigumiem.
·VAS Elektroniskie sakari
·VAS Elektroniskie sakari svinīgi atklāj radiomonitoringa antenu torni Grobiņā.
·Latvijā aizliegta bezvadu videonovērošanas sistēmu VT-5188 lietošana, to īpašniekiem jāpārtrauc sistēmu lietošana.
NEPLP ziņas

Kategorija: NEPLP ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 865
·NEPLP apstiprina elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības stratēģiju nākamajiem pieciem gadiem.
·Daļu sabiedrības satrauc latviešu valodas kvalitāte medijos
·NEPLP vadītājs: Latvijas informatīvajā telpā absolūti dominē krievu valoda
·Atgādinām par apraides uzraudzības valsts nodevas samaksu
·NEPLP apstiprina elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības stratēģiju nākamajiem pieciem gadiem
·Saistībā ar draudiem valsts drošībai NEPLP anulē apraides atļauju “TV Rain”
·NEPLP aizliedz piekļuvi tīmekļvietnei "zeos.online".
·NEPLP piespriež portāla "Latvijas ziņas" īpašniekam 8000 eiro sodu par naida kurināšanu.
·"Tilde" izstrādājusi rīku kas ļaus lielā apjomā un ar būtiski zemākām izmaksām nodrošināt subtitrus audiovizuālam saturam
·NEPLP: Mediju satura pieejamība, tostarp cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, pērn kopumā vērtējama kā zema
Valmiera FM

Kategorija: Valmiera FM
Ziņu skaits kategorijā: 5
·"Radio Valmiera" darbîbu modernizçs ar ES fondu lîdzekïiem
·Radio VALMIERA jaunâ frekvencç
·Kâdam, Tavuprât, jâbût Vidzemes reìiona radio?
·Radio Valmiera otrdien skançs frekvencç 98,1 FM
·Radio Valmiera çterâ jauns sarunu raidîjums «Mûsu laiks»
Satelīta TV

Kategorija: Satelīta TV
Ziņu skaits kategorijā: 14
·Stiprinot informatīvo telpu, atbildību par nelegālu TV pakalpojumu izmantošanu noteiks arī patērētājiem.
·SES ar satelītiem apkalpoto TV mājsaimniecību skaits pasaulē sasniedzis 361 miljonu.
·Pēc 56 gadiem kosmosā uz Zemes nogāzies NASA satelīts.
·Pēc mīklaina negadījuma grasās uzsprāgt televīzijas satelīts.
·Latgales pierobežā satelītantenas pagrieztas Krievijas virzienā.
·Orbitālo satelītu operatora SES peļņa pērn – 596,1 miljons eiro.
·Ventspils Augstskola saòçmusi Latvijas vçsturç pirmo izplatîjuma radiosakaru atïauju.
·Tiks palaisti divi jauni ES satelîti.
·Krievija pamazâm atsâk kodçt savus satelîttelevîzijas kanâlus, norâda Satiksmes ministrija.
·Orbitâlais satelîts 'Astra5B' nodroðinâs arî Latvijâ jaudîgâku satelîta pârraides kvalitâti.
TV antenas

Kategorija: TV antenas
Ziņu skaits kategorijā: 5
·Ulbrokas tornis draud sagâzties - iespçjama demontâþa
·Iekðlietu ministrs vçrð uzmanîbu uz nelegâlajiem televîzijas pakalpojumu sniedzçjiem
·Âgenskalnâ stiprs vçjð var sagâzt veco televîzijas torni
·Uzòçmçji norâda uz nepiecieðamîbu ar likumu regulçt digitâlo apraidi.
·SIA "TV Vidzeme" attîstâs.
e-radio eipi

Kategorija: e-radio eipi
Ziņu skaits kategorijā: 8
·EIPI Radio atvadâs no klausîtâjiem!
·Aicina izvçrtçt iespçjamo intereðu konfliktu Kultûrkapitâla fondâ
·EIPI radio uz bankrota sliekðòa.
·Neliekuïosim - Latvijas Radio jau sen ir sagrauts.
·Atklâta vçstule Kultûras ministrei Helçnai Demakovai.
·EIPI Radio dodas uz Big Chill Festival 2008!
·EIPI lapâ trojâns
·EIPI Radio.
Baltcom

Kategorija: Baltcom
Ziņu skaits kategorijā: 12
·'Baltcom' iegādājies telekomunikāciju uzņēmumu 'Mīts LV'.
·'Baltcom' aizliegtos Krievijas televīzijas kanālus aizstās ar citiem līdzīga satura kanāliem.
·"Bite" iegādāsies uzņēmumu "Baltcom".
·Pieaugot interneta lomai, cîòa par TV skatîtâju kïûst asâka.
·"Bite" interesçjas par sadarbîbas iespçjâm ar fiksçto lîniju operatoru
·"Baltcom" dusmojas uz "Lattelecom" un sûdzçs tiesâ par reklâmas plaìiâtu
·Ðmidre: Kopð aizgâju no Baltcom, uzòçmums nav îpaði progresçjis
·Baltcom piedâvâ RTR Planeta; NEPLP vçrtç arî ðî kanâla saturu.
·"Baltcom" noslçdz jaunu lîgumu par kanâla TV3 pârraidîðanu.
·"Izzi" vçlas pilnîbâ nopirkt "Baltkom" un atteikties no sadarbîbas ar Ðmidri.
PRO dienestu sakari

Kategorija: PRO dienestu sakari
Ziņu skaits kategorijā: 2
·Aizdomas par glâbçju sarunu noklauðîðanos Zolitûdes traìçdijas laikâ.
·IeM slepeni pirks râcijas par Ls 11 miljoniem
Studiju Ziņas

Kategorija: Studiju Ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 1
·Pasaules masu mediji pievçrð uzmanîbu Latvijâ raþotiem mikrofoniem
Hacked!

Kategorija: Hacked!
Ziņu skaits kategorijā: 36
·Rēzeknē policija aiztur nelegālās televīzijas izplatītāju un konfiscē vairākas ierīces.
·Notiek apjomīgs kiberuzbrukums LVRTC tehnoloģiskiem resursiem; vairumam klientu pakalpojumi ir pieejami.
·"Yandex" cietis no liela kiberuzbrukuma; tiek vainoti arī "MikroTik" maršrutētāji.
·Izspiešana Covid-19 ēnā: universitāte samaksā hakeriem $ 1,14 miljonu izpirkuma maksu.
·Pērn iedzīvotāju mobilo telefonu sarunas visbiežāk noklausījusies policija, VDD un SAB.
·Bažas par videokonferenču aplikācijas "Zoom" drošumu.
·"Delfi" intervija ar ētisko hakeri: Mēs ielauzāmies arī ēkās
·Krievijas specdienests īstenojis uzbrukumus Latvijas kibertelpai
·Draugiem.lv piedzīvojis kiberuzbrukumu.
·Facebook piedzīvojis vērienīgu hakeru uzbrukumu - skarti teju 50 miljoni lietotāju kontu.
Raidorganizāciju asociācija

Kategorija: Raidorganizāciju asociācija
Ziņu skaits kategorijā: 3
·Jânis Siksnis: Par Pieci.lv un reitingiem.
·Satraucas par radio 'Pieci.lv' izveidç izðíiestajiem lîdzekïiem un tâ zemajiem reitingiem
·Izvçrtçs NRTP rîcîbas likumîbu!
Sakaru Pasaule

Kategorija: Sakaru Pasaule
Ziņu skaits kategorijā: 0
· There are no news items in this category.
Latvijas Televīzija

Kategorija: Latvijas Televīzija
Ziņu skaits kategorijā: 54
·LTV darbiniekiem šaubas, vai darbam televīzijas valdē atlasītie kandidāti ir labākie
·Latvijas Televīzija pāriet uz apraidi HD izšķirtspējā – sācis strādāt jaunais Programmu izlaides komplekss
·Vienīgās vietējās TV ziņas krievu valodā aiziet. Kas nāks vietā?
·Latvijā bezmaksas zemes apraidē būs pieejama vēl viena televīzijas programma – TV4
·Par Paula jubileju kļūdu atzīst, par Dūpiju nē – LTV vadībai jātaisnojas Saeimas komisijā
·No 1. janvāra LTV iziet no reklāmas tirgus. Ko tas nozīmē skatītājiem?
·LTV vadība: Šogad ir labi padarīta darba sajūta; arī nākamais gads nesolās būt viegls
·LTV nepatīkami pārsteigta par mazākumtautību satura raidīšanas pārtraukšanu programmā LTV7.
·LTV par vairāk nekā 100 000 eiro iegādājas videokameras un studijas adapterus.
·"Netaisnīgi un nepamatoti" – LTV spēkojas ar NEPLP par papildu miljonu
Free Fm Piedāvā

Kategorija: Free Fm Piedāvā
Ziņu skaits kategorijā: 1
·Free Fm piedâvâ!
LNT

Kategorija: LNT
Ziņu skaits kategorijā: 17
·LNT un TV3 sāga: NEPLP liek saprast, ka janvārī jauno TV kanālu vēl nebūs
·Šodien no studijas ēkas tiek noņemta LNT izkārtne
·LNT neturpinās darbu esošajā formātā
·Telekanālam LNT pienākušas beigas; ziņu dienestu pievienos TV3.
·Bažījas par LNT Ziņu dienesta nākotni
·Zūzena: LNT un TV3 ar jauno īpašnieku plāno turpināt strādāt pie satura attīstības.
·Kas netiek pateikts par Lattelecom un LMT apvienoðanu.
·LNT vçrsusies tiesâ pret LTV par rîta ziòu raidîjuma formâtu.
·LNT mainîs vizuâlo noformçjumu
·No amatiem atbrîvoti visi LNT valdes un padomes locekïi
Lattelecom

Kategorija: Lattelecom
Ziņu skaits kategorijā: 38
·'Tet' iegādājas telekomunikāciju uzņēmumu 'Telia Latvija'; darījuma summa - 10,75 miljoni.
·Lattelecom stratēģiski izvērš pakalpojumu tīklus un pavasarī mainīs zīmolu un nosaukumu uz tet.
·Lattelecom klienti turpmāk kanālus TV3, LNT, TV6, 3+, Kanāls 2, TV1000 Premium un Viasat Sport Baltic skatīsies HD kvalitātē.
·'Lattelecom' paaugstina 'Virszemes TV' abonēšanas maksu.
·Premjers Davosā sarunās ar «Telia» cer atrisināt jautājumus par LMT un "Lattelecom" tālāko attīstību
·"Lattelecom" soda par neatļautu televīzijas programmu "O!" un "Pjatnica International" izplatīšanu
·Eksperti: Valdībai pēc iespējas ātrāk jāatgriežas pie jautājuma par LMT un "Lattelecom"
·"Telia Company": ja LMT un "Lattelecom" neapvienos, mūs vairāk interesēs peļņa, nevis investīcijas
·KPMG piedāvā izveidot tehnoloģiskās izaugsmes čempionu, apvienojot LMT un Lattelecom
·Auditors iesaka apvienot LMT un "Lattelecom"
Latviešu radio

Kategorija: Latviešu radio
Ziņu skaits kategorijā: 5
·"Latvieðu radio" mainîs nosaukumu uz "Super FM" .
·Latvieðu Radio tagad arî Mazsalacas apkârtnç!
·Latvieðu Radio tagad arî Cçsîs!
·No 18. februâra - "Neatkarîgâs Latvijas populârâkâs dziesmas" arî Liepâjâ un Liepâjas rajonâ.
·96,8 LATVIEÐU RADIO.
AKKA/LAA

Kategorija: AKKA/LAA
Ziņu skaits kategorijā: 14
·Vai visas lietas internetâ ir par brîvu?
·LaIPA atbalsta mazos interneta radio veidotâjus, ievieðot minimâlo maksâjumu.
·AKKA/LAA ar "Radio SWH" noslçdz mierizlîgumu.
·Konkurences uzraugi ar 45 000 latiem soda AKKA/LAA par pârmçrîgiem tarifiem mûzikas atskaòoðanai.
·Tiesa noraida AKKA/LAA prasîbu pret "Radio SWH"
·"Radio SWH" ðefs: AKKA/LAA grib iznîcinât radio staciju
·AKKA/LAA no "Viasat" vçlas piedzît 356,1 tûkstoti latu
·Telpaugu apmaiòas punktam «Mâjas svçtîba» tomçr bûs jâmaksâ 500 latu administratîvais sods par autortiesîbu un blakustiesîbu pârkâpðanu saistîbâ ar radio klausîðanos.
·'Radio klausîðanâs nodeva': KM domâs, vai valsts iestâdçm jâmaksâ.
·Radiostacijas: nodeva par radio klausîðanos darbâ - absurds un rekets.
Latvijas Radio

Kategorija: Latvijas Radio
Ziņu skaits kategorijā: 57
·Vai zini, kā sākās Latvijas Radio?
·No amata atkāpjas Latvijas Radio valdes locekle Tukiša.
·Latvijas Radio 4 pārraidīs ziņas arī ukraiņu valodā
·SEPLP uzsver Latvijas Radio valdes pienākumu nodrošināt galvenā redaktora netraucētu darbu
·De facto: Latvijas Radio valdi sašķeļ strīdi par galveno redaktori
·Latvijas Radio pērn veiksmīgs attīstības gads – īstenotas reformas, investīcijas pieauga par 42%
·Una Klapkalne: Radio ir mūsu drošā aizmugure
·'Katastrofāli novecojusi infrastruktūra' – astoņas stundas paralizēta Latvijas Radio darbība internetā.
·Kaimiņš dod NEPLP un Latvijas radio vadībai divas nedēļas situācijas noregulēšanai
·Latvijas Radio skandāls: Dika-Bokmeldere noraida ziņas par politisko ietekmējamību.
Viasat

Kategorija: Viasat
Ziņu skaits kategorijā: 16
·Mediji: jaunais MTG īpašnieks uzņēmumu, visticamāk, gatavos tālākai pārdošanai.
·«Bites» īpašnieki par 115 miljoniem Euro iegādājušies MTG biznesu Baltijā.
·"Viasat" turpina meklçt jaunu vadîtâju Baltijas valstîs.
·Raivo Rosts atstâs Viasat vadîtâja amatu.
·NEPLP nâkamnedçï paziòos savu rîcîbu attiecîbâ pret "Viasat".
·Dimants: "Viasat" jâievçro Latvijas likums
·"Viasa" nepârtauks "Rossija RTR" retranslâciju Latvijâ.
·Tiesa no "Viasat" par labu AKKA/LAA piedzen vairâk nekâ 200 000 eiro.
· „Viasat” piedâvâ skatîties XXII Ziemas Olimpiskâs spçles augstas izðíirtspçjas kvalitâtç!
·Kanâli PBK, REN-TV un PBMK atgrieþas pie Viasat skatîtâjiem.
Top Radio

Kategorija: Top Radio
Ziņu skaits kategorijā: 6
·Radio LIEPÂJA mainâs îpaðnieki
·Topradio sâk TMC testus Latvijâ
·"TOPRADIO" Atgrieþas analogajâ formatâ uz FM.
·Top Radio sâk skançt eterâ!
·"TOP Radio" programma vairs neskan Zemgalç!
·TOP Radio ekonomçs uz Web lapas rçíina.
Google

Kategorija: Google
Ziņu skaits kategorijā: 4
·"Tas notiks visā pasaulē." Kāpēc "Google" draud pamest Austrāliju?
·''Google'' pēc datu aizsardzības kļūmes slēdz sociālo tīklu "Google+"
·Google precizē, kā tiek "izsekoti" lietotāji.
·Googlei savs DNS serveru tîkls
Līdzjūtība

Kategorija: Līdzjūtība
Ziņu skaits kategorijā: 9
·Mūžībā aizgājusi kādreizējā NEPLP vadītāja Aija Dulevska-Cālīte
·Mūžībā aizgājis Juris Brencis, YL2CP
·Mūžībā devies žurnālists, kinozinātnieks Ābrams Kleckins
·Mûþîbâ aizgâjis Vilnis Ribozols.
·Mûþîbâ aizgâjis radiostacijas «Capital FM» programmas direktors Jânis Mellçns.
·Negaidîti miris LTV raidîjumu vadîtâjs un satura redaktors Çriks Niedra.
·Pçkðòâ nâvç miris Vidusdaugavas televîzijas operators Vladimirs Boltans .
·Aizdedz svecîti...
·Traìiski gâjis bojâ TOPradio Rjs Franklins Voitzs
PBK

Kategorija: PBK
Ziņu skaits kategorijā: 11
·NEPLP par nepatiesas informācijas izplatīšanu soda "Pirmo Baltijas Kanālu"
·“Baltijas Mediju alianse” pārtrauks vietējā satura ražošanu
·Tiks likvidēts Pirmā Baltijas kanāla Ziņu dienests, vēsta LTV.
·Darbu Krievijas mediju holdingâ RBK pamet tâ vadîba
·Pirmais Baltijas Kanâls Baltijâ sâk demonstrçt EURONEWS ziòas.
·Skatîtâkais TV kanâls ðî gada aprîlî bija PBK.
·Dimants: pret PBK sâkta vçl viena administratîvâ lieta.
·"Pirmais Baltijas kanâls" sûdzçs tiesâ NEPLP
·Lietuvâ aicina slçgt PBK un vairâkus krievvalodîgos izdevumus.
·PBK îpaðnieks vçrðas pie Dimanta par NEPLP locekles izteikumiem
Uzmanību!

Kategorija: Uzmanību!
Ziņu skaits kategorijā: 12
·28,540 Mhz
·Pirmdienas pēcpusdienā īslaicīgi traucēta mobilo operatoru darbība.
·Pakāpeniski atjauno elektroapgādi Rīgā
·Zemi skārusi spēcīga magnētiskā vētra.
·Aurora 7.oktobris
·Starojuma eksperiments ðokç paðu pçtnieku - daudzviet Rîgâ tas ir ârkârtîgi augsts.
·UZMANÎBU ! ! !
·Zemei tuvojas Tunguskas asteroîda analogs.
·íibelîte sanâkusi :)
·FIB 9.jûlijâ izslçgs igauòu krâpnieku bandas serverus
SWH grupas ziņas

Kategorija: SWH grupas ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 17
·Radio SWH Gold sāk skanēt arī Saldū!
·Šipkēvics: 'Radio SWH' akcionāre saņēmusi mājienus, ka radio jāpārdod 'Russia Today'
·"Radio SWH" jauns īpašnieks - ar Ventspils uzņēmumiem saistītais "Media Support".
·Vai "Radio "SWH" tiks notirgots kādam skandalozā Meroni uzņēmumam?
·Fredis pçc 20 darba gadiem pamet 'Radio SWH' rîta programmu.
·Rîgas mikriòos pasaþieri spiesti dzirdçt ðoferu muzikâlo gaumi. Haosu likvidçs - visiem bûs jâklausâs radio SWH.
·«Radio SWH» apgrozîjums ðâ gada pirmajâ pusgadâ pieaudzis par 10%.
·Îrijas 'Communicorp' pârdevis 'Radio SWH' akcijas Igaunijas uzòçmumam
·'Super FM' ðefs aicina prezidentu neizsludinât krievu valodu ierobeþojoðo likumu; 'Radio SWH' prasa pretçjo.
·Ðodien, 7.jûlijâ, plkst. 7 sâcis skançt Radio SWH programmas paplaðinâjums - «Radio SWH Kurzeme»
4G

Kategorija: 4G
Ziņu skaits kategorijā: 5
·Operatori: Latvijas 4G mobilais tîkls ir labâ lîmenî
·4G tîkls cerîbas neattaisno - mobilais internets nav tik âtrs, kâ to reklamç.
·Liepâjas teâtrim atòem radio frekvences
·4G mobilais internets Stokholmâ nesasniedz solîtos âtrumus.
·Ceturtâs paaudzes 4G mobilâ interneta frekvences iegûst èetri lielie sakaru operatori
TV5 LV

Kategorija: TV5 LV
Ziņu skaits kategorijā: 9
·Tjarve: Atbildîba par TV5 slçgðanu bûtu jâuzòemas NEPLP
·Dimants: TV5 slçgðana pierâda, ka jâveido sabiedriskais medijs krievu valodâ
·Mamikins: No TV5 iznes datorus, redakcija tukða.
·TV5 noraida runas par telekanâla darbîbas iespçjamu drîzu pârtraukðanu
·Pârtraukta "TV5" retranslâcija caur satelîtu un kabeïtîklos .
·TV5 draud ar licences atòemðanu.
·Telekompânija "TV5" pâriet uz ciparu televîzijas apraidi.
·Pieprasa kompensâciju par seju neaizklâðanu TV siþetâ
·TV5 pārkāpj autortiesību likumu.
Ogres TV

Kategorija: Ogres TV
Ziņu skaits kategorijā: 16
·Parâda dçï pârtrauc OTV izplatîðanu.
·NEPLP uzliek 200 eiro sodu OTV par janvârî demonstrçtas filmas fragmentu netulkoðanu.
·OTV Atklâtâ vçstule.
·"OTV" kanâlâ pârraidîs Ukrainas ziòas krievu valodâ.
·NEPLP pieðíir finansçjumu "OTV" par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi.
·OTV sniedz tiesâ prasîbu pret NEPLP vadîtâju A. Dimantu
·«OTV» noraida pârmetumus par kanâla satura neatbilstîbu un prasa Dimanta atkâpðanos no amata.
·NEPLP: Kanâls «OTV» finansçjumu nesaòems
·OTV grib translçt Saeimas un valdîbas sçdes.
·OTV izmaksâs iekïâvis arî maksu par apraidi.
Radio 101

Kategorija: Radio 101
Ziņu skaits kategorijā: 22
·«Radio Open 101» pârtaps par «1.biznesa Radio»
·"Radio Open 101" bijuðajam rîta programmas veidotâjam draudçts
·Mçnesi pçc 'reanimâcijas' pârtrauc darbu 'Radio 101' pçctecis.
·Volfs panâk "Radio 101" pakalpojumu sniedzçja maksâtnespçju.
·Radio 101 - atgrieþas.
·To Whom It May Concern – Radio 101 R.I.P. (2010 – 2013)
·Ufo gatavs sarunâm ar «Radio 101» dîdþejiem
·Ðodien pârtraucis raidît «Radio 101»
·Izsolç «Radio 101» iegâdâjas Krievijas pilsonis .
·Rukers: «Radio 101» turpinâs skançt jaunâ kvalitâtç .
Saule

Kategorija: Saule
Ziņu skaits kategorijā: 10
·Dižs sasniegums kodolsintēzē – iespējams, pirmo reizi sasniegta pozitīva enerģijas bilance.
·Magnētiskā vētra zemi sasniegs 13. jūlijā.
·Saules minimaksimums ir klât!
·Saules uzliesmojums patraucç Lietuvas pavadoòu nogâdâðanai kosmosâ.
·Saule "plosâs" - nâkamnedçï iespçjama magnçtiskâ vçtra.
·Uzmanîbu! Piektdien Zemi gaida pamatîgs Saules uzbrukums!
·Uz Saules noticis pçdçjo gadu laikâ spçcîgâkais uzliesmojums.
·Fiksçts iespaidîgs Saules uzliesmojums!
·Spçcîgs uzliesmojums uz Saules Zemei draud ar katastrofu.
·Irbenes radioteleskops novçros Saules uzliesmojumus.
LMT

Kategorija: LMT
Ziņu skaits kategorijā: 24
·LMT sestdienas vakarā uz Jēkabpili nogādājusi papildu pārvietojamo bāzes staciju
·Lielā daļā Jēkabpils uz vairākām dienām pārtrūkuši LMT nodrošinātie sakari.
·LMT prezidents: 5G ir industriāla tehnoloģija, ne plašai sabiedrībai Replay.lv
·Ļubova Švecova: LMT, "Tet" un sabiedriskie mediji – kas slēpjas kastē?
·LMT iegūst 5G frekvences
·LMT bāzes staciju darbu nodrošinās saules paneļu baterijas
·"Telia Company" apsver iespēju tai piederošās LMT akcijas nodot viena uzņēmuma īpašumā
·Valdība nolemj neapvienot LMT un "Lattelecom"
·Naktīs uz otrdienu un trešdienu iespējami LMT datu pārraides traucējumi.
·LMT ierīko pirmo ar 5G tehnoloģiju savietojamo bāzes staciju Latvijā.
Linux

Kategorija: Linux
Ziņu skaits kategorijā: 7
·Linux integrçts arî automaðînâs.
·Publiskota Suse Studio Alpha versija.
·Iznâcis OpenSuse 11.1
·Linux autors Mac OS X operçtâjsistçmu nosauc par nekam nederîgu produktu!
·openSuse 10.3
·Nodibināta "Linux" atbalsta grupa.
·Iznāk "Mandriva Linux 2007"
Internets

Kategorija: Internets
Ziņu skaits kategorijā: 37
·"Balticom" nāk klajā ar paziņojumu par "Tet" apsūdzībām par optiskā interneta infrastruktūras bojāšanu.
·Pirmo 'Starlink' iekārtu Latvijā testēs Aknīstes psihoneiroloģiskajā slimnīcā.
·Latvijā sākta Īlona Maska firmas ražoto 'Starlink' satelītu interneta ieviešana.
·"Cert.lv": Pēdējās dienās bijuši sekmīgi kiberuzbrukumi, bet bez būtiskām sekām
·Vai laukos vajag 5G internetu? Sakaru “pēdējās jūdzes” absurdi Latvijas reģionos.
·"YouTube" bloķē Kremļa propagandas telekanālu RT.
·Nestrādā virkne valsts iestāžu mājaslapas.
·Pirmdienas vakarā nedarbojas interneta giganti "Facebook", "Whatsapp" un "Instagram"
·Traucēta vairāku pasaulē populāru vietņu darbība
·Atsevišķiem TET klientiem var būt traucēta internta pieejamība
BOOM FM

Kategorija: BOOM FM
Ziņu skaits kategorijā: 5
·Augusta sâkumâ izsolîs "BOOM FM" piederoðos mikrofonus
·Kaimiòð vçrðas pret NEPLP - dusmojas par tâs nolaidîbu.
·"SWH Grupa" tiesâ prasa radio "Boom FM" maksâtnespçju.
·"Boom FM" tiesâ iesniedz maksâtnespçjas pieteikumu
·BOOM FM LV
Baloni

Kategorija: Baloni
Ziņu skaits kategorijā: 9
·"IRBE-5"
·¥IRBE-1: Legacy¡
·Google Loon balons zemi aplido 22 dienâs.
·StarParty #11 jeb "Neskati vîru pçc cepures"
·Latvietis izvçlçts par kandidâtu dzîvei uz Marsa.
·Îsteno savu sapni!
·B-11 / B-12 baloni tuvojas Latvijai.
·6. jûlijâ plânots palaist balonu ar LAASE-1 zondi.
·TIKS PALAISTA PIRMÂ LATVIJAS KOSMISKÂ ZONDE "ZINOO-1"
freeenergy.lv

Kategorija: freeenergy.lv
Ziņu skaits kategorijā: 4
·Liela daïa Turcijas palikusi bez elektrîbas
·Nano Tritium TM
·Dabas enerìija un viedierîces - elektrîbas taupîðanas palîgi nâkotnç.
·Saules baterijai 60!
RE:TV news

Kategorija: RE:TV news
Ziņu skaits kategorijā: 2
·Kanâls "RE:TV" papildinâs saturu ar vairâk raidîjumu krievu valodâ.
·Bezmaksas virszemes apraide RE:TV palielinâjusi skatîtâju loku.
HAM SAT EME

Kategorija: HAM SAT EME
Ziņu skaits kategorijā: 52
·No Ķīnas kosmosa stacijas (CSS) izvietots radioamatieru satelīts CAMSAT CAS-10 (XW-4).
·Sāk pasaules lielākā radioteleskopa celtniecību.
·Latvijas debesīs novērots neparasts skats - "Starlink" satelītu "vilciens".
·Studenti izveido stratosfēras zondi “IRBE-5”
·Ģeomagnētiska vētra izsit no orbītas desmitiem "SpaceX" interneta satelītu, kas kosmosā palaisti tikai pirms nedēļas.
·Aizsardzības ministrija daļēji finansēs Irbenes radioteleskopa uzturēšanu
·Apdraudēta Irbenes radioteleskopa turpmākā darbība; IZM gaida ilgtspēju zinātniskajā darbā.
·Nojaukšanai paredzētais Aresibo teleskops pasteidzas un sabrūk pats.
·Viens no pasaulē lielākajiem radioteleskopiem 'plīst pa vīlēm'.
·Piena Ceļa iekšienē pirmo reizi novēroti mistiskie radiosignāli.
Radio Merkurs

Kategorija: Radio Merkurs
Ziņu skaits kategorijā: 3
·Radio "Merkurs" IP adresses maiņa!
·Radio Merkurs DAB
·Paziòojums no RADIO MERKURS
STAR FM LV

Kategorija: STAR FM LV
Ziņu skaits kategorijā: 1
·Star FM raidîjumu Autopilots turpmâk vadîs Egons Reiters
5G

Kategorija: 5G
Ziņu skaits kategorijā: 22
·Forumā “5G Techritory” meklēs 5G patieso vērtību
·FT: Lielbritānija gatavojas izslēgt "Huawei" no 5G tīkla infrastruktūras.
·EK drošības vadlīnijas neliedz izmantot "Huawei" ražojumus, ieviešot 5G
·"Tet": 5G tīkla ieviešana bez vadiem nenotiks.
·Igaunija ar ASV plānojot parakstīt memorandu, kas izslēgs "Huawei" no 5G tīklu attīstīšanas
·Baltijas un Ziemeļvalstīm rosina izveidot vienotus drošības kritērijus 5G ieviešanai
·Rīgā notiks lielais 5G ekosistēmas forums
·VAS ES sadarbībā ar LVRTC organizēja domnīcu “5G Mobilitāte/No tehnoloģijas uz lietojumu”.
·"Manabalss.lv" atsakās publicēt iniciatīvas par 5G tīkla aizliegšanu
·5G telefonos ir sākums radikālam tehnoloģiju attīstības lēcienam.
Droni / Multihopteri

Kategorija: Droni / Multihopteri
Ziņu skaits kategorijā: 17
·Aviācijas nozarē bažas par Krievijas robežas tuvumā Ziemeļeiropā novērotajiem GPS traucējumiem.
·Uzsākta pārbaude par dronu lidojumiem lidostas “Rīga” tuvumā
·Ņiprais NASA drons uz Marsa atkal pārsit rekordus, bet ne bez pūlēm.
·Pirmais bezpilota lidaparātu uzbrukums cilvēkiem bez apstiprinājuma pieprasījuma.
·LMT veicis unikālu pārrobežu dronu lidojumu.
·Ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta par civilās aviācijas apdraudēšanu.
·Briti debesīs palaiž alternatīvu satelītiem PHASA-35.
·Dronu paralizētajā Londonas Getvikas lidostā izvietoti snaiperi un armijas eksperti.
·Dronu izmantošanu Latvijā regulē noteikumi, taču par pārkāpumiem sodu nav.
·Valdîba atbalsta dronu izmantoðanas regulçjumu
Nekategorizētās ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 3
· "Pieci.lv" septīto gadskārtu svinēs ar vērienīgu dzimšanas dienas festivālu
· LVRTC un VITA apvienoðanâ 55 000 latu tçrçs juridiskiem pakalpojumiem.
· Mugmause
Jaunākie komentāri
· Bite jau pagaišgad p...
· "Pagaidām pirmais te...
· Latvijas radio 2 sig...
· Būs interesanti kā E...
· Koeru palaists jauns...
· Lieliski jaunumi. Ne...
· Oho. Interesanti, va...
· martinsh bet paklaus...
· Yahoo jau 90tos bij ...
· Mūsējie gan paspēja ...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 313
· Jaunākais lietotājs: MrToastMan
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
Civilās aviācijas bāka - Horvātijā
Civilās aviācijas bā...
HAM 6M Tenerife
HAM 6M Tenerife
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Statistika
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM