April 20 2021 21:52:01
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Konkursâ par diasporas TV raidîjumu veidoðanu uzvar SIA ´TV3 Latvia¡ un IMLO LAT-IRELAND LTD.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 28. oktobra sçdç apstiprinâja konkursa par ´Televîzijas siþetu un raidîjumu veidoðanu par diasporas tematiku 2014. gadâ¡ rezultâtus. NEPLP par konkursa uzvarçtâjiem atzina SIA ´TV3 Latvia¡ un IMLO LAT-IRELAND LTD piedâvâjumus. NEPLP, sadalot konkursa finansçjumu uz pusçm, katram no uzvarçtâjiem pieðíîra 11 383 eiro siþetu veidoðanai.

TV siþeti tiks veidoti par èetrâm diasporas mîtnes zemçm – Îriju, Ziemeïîriju Lielbritâniju un Dâniju. Konkursa uzvarçtâja SIA ´TV3 Latvia¡ siþetu sçriju tiek plânots râdît TV3 vakara ziòu programmâ. Savukârt IMLO LAT-IRELAND LTD raidîjumi tiks pârraidîti Latvijas Televîzijâ un kanâlâ Re:TV.

Konkursa mçríis ir atbalstît mîtnes zemçs veidotu siþetu un raidîjumu par diasporu sagatavoðanu nolûkâ padarît tos pieejamus diasporai un Latvijas sabiedrîbai, kâ arî nodroðinât siþetu un raidîjumu pieejamîbu interneta platformâ un atbalstît elektroniskos plaðsaziòas lîdzekïus un producentus Latvijas diasporas mîtnes zemçs. Siþetiem un raidîjumiem jâbût pieejamiem Latvijas sabiedriskajos, komerciâlajos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos, kâ arî internetâ. Konkursa finansçjums ir 22 766 eiro.

Konkursâ varçja piedalîties komersanti – elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi un producenti mîtnes zemçs, kuri ir vienojuðies par siþetu, kâ arî raidîjumu par diasporas tematiku raidîðanu Latvijas elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos. Konkursa pretendentiem bija jâiesniedz siþetu raidîjumu satura koncepcija, informâcija par sasniedzamo auditoriju, informâcija par pretendenta pieredzi un kompetenci, par tehnisko nodroðinâjumu, finansçjuma izlietojuma tâme, kâ arî cita informâcija.

Avots: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP TV3 Konkursi 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM