April 20 2021 23:47:52
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Izsludina konkursu TV raidîjumiem par diasporas tematiku
NEPLP ziņas26. septembrî Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) sadarbîbâ ar Ârlietu ministriju izsludinâja konkursu par televîzijas siþetu un raidîjumu veidoðanu par diasporas tematiku 2014. gadâ. Konkursa mçríis ir atbalstît mîtnes zemçs veidotu siþetu un raidîjumu par diasporu sagatavoðanu nolûkâ padarît tos pieejamus diasporai, kâ arî Latvijas sabiedrîbai. Siþetiem un raidîjumiem jâbût pieejamiem Latvijas sabiedriskajos, komerciâlajos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos, kâ arî internetâ. Konkursa finansçjums ir 22 766 eiro.

Konkursâ var piedalîties komersanti – elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi un producenti mîtnes zemçs, kuri ir vienojuðies par siþetu, kâ arî raidîjumu par diasporas tematiku raidîðanu Latvijas elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos. Konkursa pretendentiem jâiesniedz siþetu raidîjumu satura koncepcija, informâcija par sasniedzamo auditoriju, informâcija par pretendenta pieredzi un kompetenci, par tehnisko nodroðinâjumu, finansçjuma izlietojuma tâme, kâ arî cita informâcija.

Piedâvâjumus konkursâ var iesniegt lîdz ðâ gada 17. oktobrim, pretendentu izvçrtçðana notiks lîdz 23. oktobrim.

Konkursa uzvarçtâjam bûs jânodroðina siþetu un raidîjumu izvçrtçjums, ko veic neatkarîgs eksperts, lai nodroðinâtu sabiedriskâ pasûtîjuma izpildes kvalitâti.

«Ðo konkursu rîkojam kopâ ar Ârlietu ministriju. Ðis ir pirmais ïoti pozitîvais precedents, kad konkurss par satura veidoðanu elektroniskajos medijos no kâdas valsts institûcijas tiek veidots, iesaistot NEPLP. Ceram, ka arî citas valsts institûcijas ar savâm iniciatîvâm vçrsîsies NEPLP, kas nodroðina profesionâlu konkursu norisi elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem un pârliecinâs par satura veidoðanas kvalitâti atbilstoði sabiedriskâ pasûtîjuma nosacîjumiem,» norâda NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants.

Konkursa nolikums atrodams ðeit.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP Konkursi 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM