April 20 2021 22:16:31
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Sabiedriskâ konsultatîvâ padome (SKP) iesaka valdîbai atbalstît ´Latvijas Radio¡ Latgales reìionâlâs studijas izveidi Rçzeknç
NEPLP ziņasSKP sanâksmç 22.augustâ tika nolemts, ieteikt valdîbai atbalstît izveidot ´Latvijas Radio¡ reìionâlo studiju Latgalç, lai efektîvâk raþotu vietçjai auditorijai piemçrotu sabiedriskâ medija saturu. Izveidojot studiju, jâstrâdâ uz visas sabiedrîbas saliedçjoðu saturu, kâ arî jâòem vçrâ katra Latgales reìiona îpatnîbas.

2015.gadâ VSIA ´Latvijas Radio¡ kapacitâtes stiprinâðanai jaunâs politikas iniciatîvai ´Latgales reìionâlâs studijas izveide un darbîbas nodroðinâðana¡ nepiecieðami lîdzekïi 187 648 eiro apmçrâ, kas sevî iekïauj – studijas izveidi, tehnisko nodroðinâjumu, telpu îri un remonta izmaksas, autortiesîbu maksâjumus, þurnâlistu un tehniskâ personâla izmaksas.

´Latvijas Radio¡ studijas izveides mçríis ir informatîvâs telpas stiprinâðana pierobeþâ, valstiskâs piederîbas sajûtas stiprinâðana Latgales reìionâ dzîvojoðo mazâkumtautîbu pârstâvju vidû, sabiedrîbas saliedçðana un nacionâlâs identitâtes stiprinâðana, kâ arî latgalieðu rakstu valodas saglabâðana, attîstîba un lietoðana, kâ to nosaka Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP SKP LR 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 11

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM