April 20 2021 21:44:57
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

NEPLP izsniedz atïauju jaunas sporta televîzijas programmas raidîðanai.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ðodien izsniedza reìionâlâs televîzijas apraides atïauju SIA ´Best4Sport¡ televîzijas programmas ´BEST4SPORT TV¡ raidîðanai. Jaunais sporta kanâls sniegs plaðu ziòu apskatu par aktuâlâkajiem sporta notikumiem Latvijâ – gan nacionâla, gan reìionâla mçroga –, kâ arî atspoguïos spilgtâkos notikumus starptautiskajâ arçnâ. To paredzçts pârraidît virszemes un interaktîvajâ televîzijâ, kâ arî internetâ.

Tâpat NEPLP nolçma piespriest administratîvo sodu VSIA ´Latvijas Televîzija¡ (LTV) 700 eiro apmçrâ, jo dienas laikâ demonstrçta filma ar vardarbîbas, asiòainâm un ðausmu ainâm. LTV pieïâvusi pârkâpumu pçrnâ gada 24. septembrî, laikâ starp plkst. 13 un 15 programmâ LTV1 pârraidot filmu ´Bebrs¡.

NEPLP atgâdina, ka no plkst. 07.00 lîdz 22.00 aizliegts izplatît audio un audiovizuâlus darbus, kuros atainota fiziska vai psiholoìiska vardarbîba, ietvertas asiòainas vai ðausmu ainas, ar narkotiku lietoðanu un seksuâlâm darbîbâm saistîtas ainas vai lietoti rupji vai nepieklâjîgi izteicieni.

Vçl ðodienas NEPLP sçdç tika:

 • pagarinâts SIA ´Radio Enterprise¡ izsniegtâs apraides atïaujas darbîbas termiòð radio programmas ´TOP RADIO¡ raidîðanai;
 • apstiprinâti grozîjumi VSIA ´Latvijas Radio¡ izsniegtajâs apraides atïaujâs programmu ´Latvijas Radio 1¡, ´Latvijas Radio 4¡ un ´Latvijas Radio 5 – Pieci.lv¡ raidîðanai;
 • apstiprinâti grozîjumi SIA ´OSTKOM¡ izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ;
 • apstiprinâti grozîjumi SIA ´MC Kurzeme¡ izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ;
 • anulçta izsniegtâ speciâlâ atïauja (licence) SIA ´Esteria 79¡;
 • apstiprinâti grozîjumi NEPLP vadlînijâs sodu piemçroðanâ par administratîvajiem pârkâpumiem.

  AVOTS: www.neplpapdome.lv
 • Ziņas birkas:
  Tumblr
  Pinterest
  WhatsApp
  Telegram
  Komentāri
  Nav neviena komentāra.
  Pievienot komentāru
  Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
  Vērtējums
  Rating is available to Members only.

  Please login or register to vote.

  No Ratings have been Posted.
  Jaunākie komentāri
  · Es jau vispār padomā...
  · JanisDX ir kā zirgs ...
  · Diskutēt mēs varam, ...
  · Es vispār neredzu jē...
  · Raksta kvalitāte nep...
  · Beidzot arī izlasīju...
  · Nu jā, Vācijā, piemē...
  · Visu cieņu Didža dar...
  · Es pat teiktu radiof...
  · Nu, LV vajag tikai g...
  Meklētājs
  Ko meklēsi:
  Lietotāji Onlainā
  · Viesi Onlainā: 7

  · Members Online: 0

  · Total Members: 304
  · Jaunākais lietotājs: hellvag
  Ielogoties
  Lietotājs

  Parole  Facebook login

  Neesi vel lietotājs?
  Spied šeit lai reģistrētos.

  Aizmirsi paroli?
  Pieprasi jaunu šeit.
  Jaunākie Foto Komentāri
  Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
  Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
  Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
  Bullet icon Maksimālais starojums ...
  Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
  Jaunākās Bildes
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Saules mikro elektrostacija
  Saules mikro elektro...
  Eilat - Israel
  Eilat - Israel
  Eilat - Israel
  Eilat - Israel
  Eilat - Israel
  Eilat - Israel
  Statistika
  IP
  IP'
  Links uz mūsu baneri
  HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

  Free FM