April 20 2021 23:19:53
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

NEPLP izsludina konkursu par Saeimas priekðvçlçðanu raidîjumu veidoðanu.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ðodien apstiprinâja konkursa nolikumu par 2014.gada Saeimas priekðvçlçðanu raidîjumu veidoðanu komerciâlajos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos, kas raida TV programmas. Izsludinâtâ konkursa mçríis – priekðvçlçðanu diskusiju raidîjumu veidoðana un pârraidîðana komerciâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu TV programmâs, lai atspoguïotu 2014. gada Saeimas vçlçðanâm pieteikto deputâtu kandidâtu sarakstus.

Izsludinâtâ konkursa finansçjums ir 60 392 eiro (t.sk. PVN), tas paredzçts septiòu priekðvçlçðanu raidîjumu izveidei (katrs raidîjums – 60 minûðu garð):
  • pieci raidîjumi latvieðu valodâ – diskusijas katrâ vçlçðanu apgabalâ (Rîga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale);
  • viens raidîjums, kurâ tiek organizçta diskusija starp Ministru prezidenta amata kandidâtiem;
  • viens priekðvçlçðanu diskusiju raidîjums krievu valodâ.
TV priekðvçlçðanu raidîjumi tiek veidoti izplatîðanai zemes apraides, satelîta, kabeïu, interneta un citâs raidîðanas platformâs laika posmâ no 2014.gada 4.septembra lîdz 2014.gada 3.oktobrim.

Pretendentiem savi piedâvâjumi jâiesniedz lîdz ðâ gada 23.jûlijam, plkst. 17.00. Pretendentu iesniegtâs aploksnes NEPLP telpâs tiks atvçrtas 25.jûlijâ. Piedâvâjumu izvçrtçðana un lçmuma pieòemðana notiks lîdz 31.jûlijam.

Ar konkursa nolikumu var iepazîties NEPLP mâjas lapâ http://www.neplpadome.lv/lv/, sadaïâ Komerciâlâs televîzijas, Izsludinâtie konkursi.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM