April 19 2021 10:15:34
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Par rasu naida kurinoðu siþetu vçrðas NEPLP un Valsts policijâ
PBKRîgas Domes (RD) "Demokrâtisko patriotu" (DP) frakcijas vadîtâjs Jânis Mârtiòð Skuja ar iesniegumu vçrsies Nacionâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomç (NEPLP) un Latvijas Republikas Valsts policijâ par safabricçto ziòu siþetu 16. martâ Pirmajâ Baltijas kanâlâ (PBK).

Deputâts Skuja lûdz izvçrtçt, kâdus mçrus par safabricçto ziòu siþetu NEPLP un Valsts policijâ var pieòemt pret PBK atbilstoði ðî brîþa likumdoðanai, kâ arî lûdz panâkt, lai ziòu siþets tiktu izòemts no youtube.com vietnes.

Deputâts arî lûdz apsvçrt NEPLP, vai ðajâ gadîjumâ padome varçtu vçrsties policijâ par rasu naida apzinâtu kurinâðanu.

«Ðis siþets ir klaja rasu naida kurinâðana starp Latvijâ dzîvojoðajiem daþâdu tautîbu cilvçkiem. Diktora tekstâ, tulkojot sarunu starp vienu no pasâkuma organizatoriem un Tatjanu Þdanoku pie Brîvîbas pieminekïa, ir ielikts teksts, kuru organizators nesaka un kurð ir antisemîtiska rakstura», skaidro Skuja.

Jau ziòots, ka Nacionâlâ apvienîba "Visu Latvijai!"-"Tçvzemei un brîvîbai"/LNNK (VL-TB/LNNK) ir saðutusi par PBK 16.martâ attçloto strîdu pie Brîvîbas pieminekïa un uzskata, ka videomateriâls ir acîmredzami pârveidots, lai radîtu negatîvu iespaidu par leìionâru piemiòas pasâkumiem. Savukârt PBK pârstâvji ðos pârmetumus noraida.

AVOTS: www.apollo.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM