April 20 2021 22:31:20
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

LTV: neoficiâli jau zinâms jaunâs NEPLP sastâvs.
NEPLP ziņasKoalîcija apstiprinâðanai Saeimâ vçlas virzît tikai piecus no paðreizçjiem 15 kandidâtiem uz Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) locekïu amatiem, un neoficiâli jau ir zinâms kandidâtu piecinieks, piektdien vçsta Latvijas Televîzijas raidîjums "Panorâma".

Pçc LTV rîcîbâ esoðâs informâcijas, jaunajâ padomç varçtu strâdât þurnâlists, politologs, studijas "Mistrus Media" vadîtâjs Gints Grûbe, augstskolas "Turîba" Komunikâciju zinâtòu katedras vadîtâjs Ainârs Dimants, "Latvijas Vçstneða" portâla nozares redaktore Aija Dulevska-Câlîte, mârketinga un sabiedrisko attiecîbu projektu vadîtâjs Dainis Mjartâns un filmu studijas "Ave" producents, operators un reþisors Ivars Zviedris.

Tomçr raidîjums piebilst, ka vçl varçtu notikt arî izmaiòas.
Atbildîgajai Saeimas komisijai nâkamnedçï bûs jâvienojas, cik kandidâtus virzît apstiprinâðanai Saeimâ. Koalîcija vçlas panâkt vienoðanos, ka tiek virzîti tikai pieci kandidâti - tâ bûtu lielâka iespçja slçgtajâ balsojumâ panâkt atbalstu minçtajiem kandidâtiem, norâda "Panorâma".

Politiíiem no sâkotnçjâs idejas par atklâtu balsojumu bûs jâatsakâs, jo vçl nebûs stâjuðies spçkâ Saeimas kârtîbas ruïïa grozîjumi, kas lielâko daïu balsojumu par amatpersonu iecelðanu padarîtu atklâtu.

Jau vçstîts, ka sâkotnçji uz NEPLP piecâm vietâm bija 41 kandidâts, bet Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas deputâti uz otro kârtu izvirzîja 17 kandidâtu.

Tie bija Anita Brauna, Pçteris Krilovs, kâ arî Ainârs Dimants, Aija Dulevska, Mâra Eglîte, Gints Grûbe, Andris Mellakauls, Aleksandrs Mirlins, Dainis Mjartâns, Ilmârs Muuls, Rita Naðeniece, Ilze Strenga, Rolands Tjarve un Ivars Zviedris, kâ arî trîs paðreizçjie padomes locekïi, kuri izvirzîti un ieguvuði èetras opozîcijas deputâtu balsis, un tie ir paðreizçjie padomes locekïi Dace Buceniece, Sergejs Kârîtis, kâ arî padomes jurists Andris Íçniòð.Avots: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM