January 16 2021 16:21:43
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

Informâcija presei par sçdi 11.02.2010.
NEPLP ziņasNacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) ðodien, 11.februârî, nolçma atbalstît vispârçjâs programmas koncepcijas izmaiòas „Eiropas Hîtu Radio Ludza”, mainot programmas nosaukumu, formâtu, raidlaika valodas apjomu un paðu veidoto raidîjumu kopapjomu.
SIA „EIROPAS HÎTU RADIO” ðo vçlmi pamatoja ar pçdçjâ laika izmaiòâm tirgus situâcijâ un auditorijas samazinâðanos.
Turpmâk Ludzâ un apkârtnç bûs dzirdama programma „Krievijas Hîtu Radio Ludza”, kas ne tikai pârraidîs attiecîgâ formâta mûziku, bet arî nodroðinâs iedzîvotâjus ar pilsçtas un tâs apkârtçjo vietu ziòâm un informâciju par ekonomiskajiem, sociâlajiem un kultûras tematiem.
Vçl Padome izteica brîdinâjumu SIA „BALTKOM TV SIA” par izmaiòu izdarîðanu retranslçjamâ VB SIA „Latvijas Televîzija” programmâ LTV 7 2010.gada 14.janvârî. Sporta raidîjuma – hokeja spçles laikâ ðî kabeïtelevîzija izmantoja slîdoðo reklâmu, tâdçjâdi pârkâpjot Radio un televîzijas likuma 2.panta divpadsmito punktu, 30 pantu un 46.panta devîtâs daïas pirmo punktu.
Padome ðodien pârreìistrçja apraides atïaujas vairâkâm kabeïtelevîzijâm:
SIA „Baltkom IVS”, SIA „IZZI FAO”, SIA „MWTV”, SIA „BALTICOM”, SIA „TELEVIDEOTÎKLS” un SIA „Multione Balt”.
Bet no jauna speciâlâ kabeïtelevîzijas apraides atïauja tika pieðíirta SIA „Eikatik”.

AVOTS: www.nrtp.lv
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM