April 19 2021 09:55:25
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Rîgâ notiek ikgadçjâ Baltijas valstu elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu regulatoru sanâksme
NEPLP ziņasLatvijas, Lietuvas un Igaunijas elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu regulatoru vadîtâji un pârstâvji ðodien tikâs Rîgâ un pârrunâja virkni aktualitâðu, kas skar elektronisko mediju tirgu attîstîbu Baltijas valstîs. Diskusijas laikâ regulatoru pârstâvji apsprieda nepiecieðamâs izmaiòas Audiovizuâlo mediju pakalpojumu direktîvâ, kas ïautu ES dalîbvalstîm adekvâti un savlaicîgi reaìçt uz gadîjumos, kad ir apdraudçta valstu droðîba un suverenitâte.

Mediju regulatoru pârstâvji dalîjâs ar Baltijas valstu pieredzi attiecîbâ uz tâda mediju satura ierobeþoðanu, kas pârkâpj katras valsts medijus regulçjoðo likumdoðanu, kâ arî Audiovizuâlo mediju pakalpojumu direktîvu. Kâ norâdîja Lietuvas elektronisko mediju regulatora padomes loceklis Íçstutis Petrauskis (Kestutis Petrauskis), Lietuvâ kopð 2013. gada ir samazinâjusies t.s. Krievijas TV kanâlu auditorija un skatîðanâs laiks, tostarp, arî dçï Lietuvas regulatora pieòemtajiem lçmumiem par Krievijas TV kanâlu darbîbas ierobeþoðanu. Diskusijas laikâ Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mediju regulatoru pârstâvji apsprieda TV satura ierobeþoðanas efektivitâti ilgtermiòâ, ðâdu lçmumu ietekmi uz TV auditoriju un to tiesiskos aspektus.

Tikðanâs dalîbnieki uzklausîja nozares ekspertu viedokïus par audiovizuâlo mediju satura un platformu attîstîbu, aktuâlâs mediju situâcijas atspoguïojumu elektronisko mediju likumdoðanâ, informâciju par elektronisko mediju monitoringu Baltijas valstîs un priekðlikumus izmaiòâm Audiovizuâlo mediju pakalpojumu direktîvâ, kas skar reklâmas izvietoðanu.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP Politika 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM