April 20 2021 22:44:46
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Veidos LTV treðo programmu krievu valodâ.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ðodienas sçdç pieòçma lçmumu par valsts SIA «Latvijas Televîzija» (LTV) treðâs programmas krievu valodâ izveidi, informç padomç.

LTV treðâ programma bûs pieejama 2016.gada otrajâ pusç un tâs saturs tiks veidots krievu valodâ, apraides teritorija bûs visa Latvija.

Vienlaicîgi iecerçts, ka tiek veidots «reìionâlais logs» - reìionâli/vietçji veidota satura râdîðana Latgales iedzîvotâjiem.

NEPLP vadîtâjs Ainârs Dimants atteicâs sniegt plaðâku informâciju par jaunâ kanâla izveides izmaksâm, saturu un darbinieku skaitu, aizbildinoties, ka tâ patlaban ir informâcija dienesta vajadzîbâm, kâ arî informâcija ir daïçji komerciâla.

Dimants uzsvçra, ka NEPLP ðodien pieòçma konceptuâlu lçmumu par LTV treðâs programmas krievu valodâ izveidi, bet nâkamais lçmums ir jâpieòem valdîbai. Pçc Dimanta teiktâ,

NEPLP valdîbu ar jaunâs programmas koncepciju varçtu iepazîstinât mçneða laikâ.

Ðodienas sçdç NEPLP arî apstiprinâja SIA «Vidzemes televîzija» programmas «Re:TV» sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada februârî. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas un nodoðanas aktu veiktie darbi tiks kompensçti kopumâ 27 506 eiro apmçrâ.

Avots: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
· Es pat teiktu radiof...
· Nu, LV vajag tikai g...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM