October 18 2021 09:42:13
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Tags - VASES
All Tags
VAS Elektroniskie sakari
VAS Elektroniskie sakari. Tieši pirms 30 gadiem, 1991. gada 7. oktobrī, Latvijas Republikas Ministru Padomes pieņemtais lēmums Nr.264 “Par radiofrekvenču spektra izmantošanu....
VAS Elektroniskie sakari svinīgi atklāj radiomonitoringa antenu torni Grobiņā.
VAS Elektroniskie sakari, atzīmējot savu 30 gadu jubileju 23. augustā atklāja radiomonitoringa antenu torni Grobiņā. Jaunuzceltais tornis ir jau desmitais VAS ES fiksētais radiofrekvenču spektra monitoringa punkts Latvijā, kas ir stratēģiski nozīmīgs objekts spektra izmantošanas uzraudzības nodrošināšanā.
Latvijā aizliegta bezvadu videonovērošanas sistēmu VT-5188 lietošana, to īpašniekiem jāpārtrauc sistēmu lietošana.
Š.g. 13. jūlijā VAS ‘’Elektroniskie sakari’’ (VAS ES) sagatavojuši atzinumu par lēmumu aizliegt Latvijā lietot V-TAC Europe Ltd ražoto bezvadu videonovērošanas sistēmu VT-5188, jo radioiekārtas darbība rada kaitīgus radiotraucējumus nacionālajā radiofrekvenču plānā paredzētajai LTE 2600 radiosakaru sistēmai. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz veikto pārbaužu rezultātiem un secinot, ka iekārta neizpilda Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 360 prasības.
VAS Elektroniskie sakari ""Elektronisko sakaru nozares attīstība Latvijā""
Piedāvājam nedaudz aizceļot pagātnē un ar raidījuma @Ceļojums pagātnē starpniecību ielūkoties elektronisko sakaru vēsturē, kurā nozīmīga loma ir arī mūsu uzņēmumam VAS Elektroniskie sakari – ar savu specifisko darbības sfēru un sabiedrībai nozīmīgajām funkcijām, uzņēmumam raksturīgo priekšmetisko vidi un pats galvenais – darbinieku sasniegumiem visos laikos.
Maza rādiusa FM apraide.
Informācija pasākumu organizētājiem VAS „Elektroniskie sakari” (turpmāk – VAS ES) informē, ka saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma (http://likumi.lv/doc.php?id=96611) 50. pantu radiofrekvenču spektru radioiekārtu darbībai atļauts izmantot pēc radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas saņemšanas VAS ES, vai saskaņā ar koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju.
Radioamatieru eksāmens 04.03.2020
Ar prieku paziņojam, ka šodien, veiksmīgi nokārtojot VAS ES rīkoto radioamatieru eksāmenu, radioamatieru pulkam pievienosies deviņi jauni radioamatieri. Apsveicam! Eksāmena dalībnieki bija no Rīgas, Jelgavas un Daugavpils.
Rīga šonedēļ būs 5G galvaspilsēta.
Šonedēļ Rīgā notiks vērienīgs starptautisks pasākums - 5G Techritory forums, kas vienkopus pulcēs politikas, biznesa un zinātnes līderus no visas pasaules, lai apspriestu Eiropas līderības iespējas 5G attīstībā. Līdz ar to šonedēļ Rīga kļūs par 5G galvaspilsētu.
VASES pārtrauc nelegāla FM radio raidītāja darbību Valmierā.
4.septembrī VASES pārtrauc nelegāla radio raidītāja darbību Valmierā. Radio raidītājs bija nelielas jaudas ķīnā ražots Retekess TR504 transmitter. Frekvence kurā varēja dzirdēt minēto radio - 93,4 Mhz. Uzsākta administratīvā lieta. princ_fm
VAS ES sadarbībā ar LVRTC organizēja domnīcu “5G Mobilitāte/No tehnoloģijas uz lietojumu”.
Š.g. 29. augustā Rīgā, VAS “Elektroniskie sakari” (VAS ES) birojā, “5G Techritory” sadarbības platformas ietvaros norisinājās domnīca “5G Mobilitāte/No tehnoloģijas uz lietojumu”, ko organizēja VAS ES kopā ar VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (LVRTC).
VAS ”Elektroniskie sakari” aicina elektronisko sakaru nozares pārstāvjus sniegt viedokli par 26 GHz joslas pārplānošanu 5G sistēmām.
17.05.2019 VAS ”Elektroniskie sakari” (VAS ES) aicina elektronisko sakaru nozares pārstāvjus izteikt savu viedokli par 26 GHz joslas pārplānošanu 5G sistēmām. Iegūtā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu priekšlikumus Nacionālā radiofrekvenču plāna grozījumiem.
Parakstīti jauni nolīgumi par radiofrekvenču izmantošanu publiskajiem mobilajiem tīkliem Latvijas – Igaunijas pierobežā.
Šī gada, 23. - 24. aprīlī, Rīgā, VAS “Elektroniskie sakari” (VAS ES) telpās notika Latvijas un Igaunijas starpvalstu tikšanās par radiofrekvenču koordināciju, kā rezultātā tika parakstīti 7 nolīgumi.
Rīgā norisinājās 8. Pasaules radiosakaru konferences sagatavošanās darba grupas sanāksme.
No š.g. 26. - 29. martam Rīgā notika Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) Elektronisko sakaru komitejas (ECC) Konferences sagatavošanas grupas (CPG) Projektu grupas D (PTD) 8.sanāksme, pēc VAS “Elektroniskie sakari” uzaicinājuma.
Latvijā norisināsies vēl nebijis starptautiska mēroga IKT forums - “5G Techritory”.
Šī gada 27.-28. septembrī Rīgā, Latvijā, norisināsies starptautisks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju forums “5G Techritory”, kurā piedalīsies eksperti no visas pasaules, lai realizētu pieredzes apmaiņu, pārrunātu jaunas un starptautiskas sadarbības iespējas, kā arī nākotnes rīcības vīzijas.
«Elektroniskie sakari»: 5G tehnoloģiju ieviešanā Baltijas valstīm nepieciešami sadarbības partneri.
Sīvās konkurences dēļ Latvijai un visām Baltijas valstīm kopumā nav izredžu kļūt par 5G tehnoloģiju līderi, tāpēc nepieciešami sadarbības partneri, preses konferencē par rudenī plānoto Baltijas jūras reģiona 5G ekosistēmas forumu - «5G Techritory» un 5G tehnoloģijām žurnālistiem sacīja VAS «Elektroniskie sakari» valdes priekšsēdētājs Jānis Bārda.
VAS “Elektroniskie sakari” piedalās kampaņā, kas pēta būtiskākos meteoroloģisko radaru traucējumu iemeslus un efektīvākos veidus to novēršanai.
VAS “Elektroniskie sakari” piedalās kampaņā, kas vērš uzmanību tam, ka lietošanā esošās 5 GHz WiFi iekārtas, kuras parasti tiek uzstādītas uz māju jumtiem, vai mastiem, lai nodrošinātu bezvadu informācijas pārraidīšanu starp divām ēkām vai mastiem, mēdz traucēt meteoroloģiskajiem radariem. Kampaņā piedalās Eiropas, tai skaitā Latvijas, radioiekārtu tirgus uzraudzības iestādes un lietošanas uzraudzības institūcijas, sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferenci (CEPT).
VAS “Elektroniskie sakari” izstrādājusi unikālu radiofrekvenču monitoringa programmatūru “Skudra”.
Šī gada 19. martā VAS “Elektroniskie sakari” (VAS ES) noslēdza līgumu ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) par radio frekvenču monitoringa iekārtu vadības programmatūras “Skudra” un “SkudraServer” piegādi.
“Elektroniskie sakari” pirms izsoles informē par 3400 -3800 MHz frekvenču joslas lietošanas tehniskajiem nosacījumiem.
“Elektroniskie sakari” informē, ka šobrīd ir zināmi lietošanas tehniskie nosacījumi 3400 – 3800 MHz frekvenču joslām, kas saskaņā ar Eiropas Komisijas nospraustajiem mērķiem, ir paredzētas kā primārās joslas nākotnes mobilo sakaru (5G) attīstībai un ieviešanai.
VASES aicina pieteikties radioamatieru seminâram.
Seminârâ interesents gûst informâciju par to, kas ir radioamatieru dienests, kâ noris radioamatieru eksâmens, kâ arî tiek demonstrçts, kâ notiek radioamatiera praktiskais darbs çterâ. Dalîbniekiem ir iespçja pârbaudît savas zinâðanas, kârtojot radioamatieru eksâmenu testa reþîmâ. Seminârs norit valsts valodâ. Ilgums - apmçram 3 stundas. Noslçgumâ dalîbnieki saòem apliecîbas par seminâra noklausîðanos.
Radioamatieru radiostaciju bûvçðanas, ierîkoðanas un lietoðanas, kâ arî radioamatieru apliecîbas saòemðanas kârtîba.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 - Grozîjumi likumâ par radio amatierismu. https://www.vestnesis.lv/op/2016/155.3
Trîspusçjâ Latvijas - Baltkrievijas - Lietuvas sakaru administrâciju frekvenèu koordinâcijas sanâksme Baltkrievijâ, Minskâ 14.06.2016.
2016. gada maijâ VAS ES speciâlisti piedalîjâs trîspusçjâ Latvijas – Baltkrievijas – Lietuvas sakaru administrâciju frekvenèu koordinâcijas sanâksmç Baltkrievijâ, Minskâ, kuras laikâ puses vienojâs par vairâkiem bûtiskiem mobilo sakaru un televîzijas apraides frekvenèu koordinâcijas jautâjumiem.
RED direktîvas
VAS ES tika rîkots seminârs saistîbâ ar jaunâs RED direktîvas (Radio equipment directive) ievieðanu par izmaiòâm radioiekârtu atbilstîbas novçrtçðanâ, raþoðanâ un izplatîðanâ.
VASES uzsâka diskusiju par 2. ciparu dividendes (700 MHz joslas) nâkotnes izmantoðanas perspektîvâm Latvijâ.
25. februârî VAS ´Elektroniskie sakari¡ uzsâka diskusiju par 2. ciparu dividendes (700 MHz joslas) nâkotnes izmantoðanas perspektîvâm Latvijâ. 700 MHz joslu paredzçts pârplânot...
Neatïauto frekvenèu lietoðana dronos apdraud aviâcijas droðîbu
Radiovadâmie bezpilota lidaparâti jeb tâ dçvçtie droni kïûst arvien populârâki, tomçr vien retais lietotâjs ir informçts par to, ka dronu neapdomîga un vieglprâtîga lietoðana var apdraudçt cilvçku droðîbu, informç VAS "Elektroniskie sakari" pârstâvji.
15. pasaules radiosakaru konference.
No 2015. gada 2. novembra lîdz 27. novembrim Þençvâ norisinâsies 15. Pasaules radiosakaru konference. Ðajâs konferencçs tiek apspriesta un formulçta nostâja turpmâkai elektronisko sakaru attîstîbai pasaulç. Pasaules valstis vienojas par radionoteikumu grozîjumiem, kas ir jâievçro visâ pasaulç.
Nâkotnç daudzviet Latvijâ operatori varçs ievçrojami palielinât mobilâ interneta âtrumu.
Ð.g. 10. aprîlî VAS ¥Elektroniskie sakari¡ (VAS ES) rîkoja seminâru par platjoslas sakariem paredzçtâs 3,4-3,8 GHz frekvenèu joslas pârplânoðanas perspektîvâm.
VASES Informç par radiomikrofonu lietoðanu pasâkumos.
29.aprîlî Latvijas Pasâkumu foruma (pasakumuforums.lv) ietvaros VAS "Elektroniskie sakari" pârstâvji informçja par frekvenèu izmantoðanu pasâkumu norisç un izmaiòâm normatîvajos aktos. Piedâvâjam iepazîties ar prezentâciju par radiomikrofonu un citu PMSE ierîèu lietoðanu Latvijâ.
VASES Informç par radiomikrofonu lietoðanu pasâkumos.
29.aprîlî Latvijas Pasâkumu foruma (pasakumuforums.lv) ietvaros VAS "Elektroniskie sakari" pârstâvji informçja par frekvenèu izmantoðanu pasâkumu norisç un izmaiòâm normatîvajos aktos. Piedâvâjam iepazîties ar prezentâciju par radiomikrofonu un citu PMSE ierîèu lietoðanu Latvijâ.
VAS"Elektroniskie Sakari" Ielûdz:
Informatîvais seminârs "Radiofrekvenèu spektra pârvaldîba. Radioiekârtu un antenu ierîkoðanas projektu izstrâdâðana, izskatîðana un akceptçðana" ð.g. 14. maijâ Vidzemes augstskolâ.
Frekvenèu sargi par to, kas jâzina katram Latvijas radioiekârtu lietotâjam!
Trîs bauðïi no VAS ´Elektroniskie sakari¡
NEPLP apstiprina LR ieceri veidot alternatîvâs kultûras kanâlu.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 11. decembra sçdç apstiprinâja valsts SIA ´Latvijas Radio¡ (LR) ieceri veidot jaunu alternatîvâs (nekomerciâlâs) kultûras un mûzikas programmu LR6. NEPLP arî nolçma izsniegt LR attiecîgu apraides atïauju. Jauna alternatîvâs (nekomerciâlâs) kultûras programma tiks veidota, sadarbojoties ar neatkarîgo producentu ´NABA¡. Jaunâ programma ir iekïauta LR sabiedriskâ pasûtîjuma plânâ 2015.gadam.
5 padomi pirms radioiekârtu iegâdes.
Izmantojamo frekvenèu atðíirîbu dçï DECT 6.0 sistçmas iekârtu darbîba ðajâ frekvenèu joslâ Eiropâ, t.sk. Latvijâ ir stingri aizliegta, jo var radît kaitîgus radiotraucçjumus mobilo sakaru tîklu bâzes staciju darbîbai. Pirms iegâdâties radiofrekvences izmantojoðas iekârtas vçlams tirdzniecîbas vietâ noskaidrot, vai tâs ir piemçrotas lietoðanai Latvijâ. Tirgotâjam ir pienâkums ðâdu informâciju sniegt!
www.apsveikumslatvijai.lv
Starptautiskais Morzes kods vçsturiski bija vienîgais signâla pârraidîðanas veids, kuru kâ efektîvu paòçmienu signâlu noraidîðanai izmanto arî mûsdienâs vietâs, kur nav satelîta pârklâjuma u.tml. Tad lûk A/S VASES ir izveidojusi projektu ar kura starpniecîbu katrs Latvijas ,un netikai Latvijas, iedzîvotâjs var atstât novçlçjumu savai valstij dzimðanas dienâ. Apsveikums tiek ieðifrçts intresantâ formâ - Morzes kodâ
Informâcija par NEPLP 21.augusta sçdi
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 21.augusta sçdç vçrtçja komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem (programmas ´Rîga TV24¡ un ´OTV¡) nodotâ sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi.
Ministru Kabinetâ apstiprinâts jaunais VASES publisko maksas pakalpojumu cenrâdis.
11.07.2014. Ministru kabinetâ ir apstiprinâti ar nozari kopîgi izstrâdâtie grozîjumi publisko maksas pakalpojumu cenrâdî. Ar tiem iespçjams iepazîties ðeit. Ar Ministru kabineta sçdes protokola 38.§ iespçjams iepazîties ðeit.
VAS ES eksperti nodroðina LR4 apraides tîkla paplaðinâðanu.
FM viïòos raidoðie tîkli, kuri attîstâs uz Reìionâlâ plânâ "Þençva 84" ietvertajiem frekvences pieðíîrumiem, Latvijas teritorijâ gandrîz pilnâ mçrâ ir izmantoti.
VAS Elektroniskie sakari informç!
VAS Elektroniskie sakari informç, ka drîzumâ (ð.g. maija beigâs, jûnijâ) pârcelsimies uz jaunâm telpâm Eksporta ielâ 5, Rîgâ, LV-1010.
Latvijâ pieaug radioamatierisma kâ vaïasprieka popularitâte.
VAS „Elektroniskie sakari” ðodien izsniedza apliecîbas kârtçjo radioamatieru eksâmenu nokârtojuðajiem reflektantiem. Lîdz ar to Latvijâ kopçjais radioamatieru skaits sasniedz jau 339 cilvçkus, kas ir par 14% vairâk nekâ pirms pieciem gadiem. Jâmin, ka radioamatierisms kïûst arvien populârâks Latvijâ tieði kâ vaïasprieks, kad cilvçki, izmantojot daþâda veida radio sakaru aparatûru, sazinâs savâ starpâ ar radioviïòu starpniecîbu. Ðogad pirmo reizi eksâmens norisinâjâs izmantojot datortehniku un VAS „Elektroniskie sakari” pielâgotu specializçtu eksaminçðanas datorprogrammu, lîdzîgi kâ eksâmenus kârto autovadîtâja apliecîbas izsniegðanai.
Seminârs par elektromagnçtiskâs saderîbas nodroðinâðanas tehniskiem un juridiskiem aspektiem 5 GHz koplietoðanas frekvenèu joslâ.
VAS „Elektroniskie sakari” (VAS ES) sadarbîbâ ar VSIA „Latvijas vides, ìeoloìijas un meteoroloìijas centrs” (LVÌMC) rîko informatîvu seminâru par elektromagnçtiskâs saderîbas nodroðinâðanas tehniskiem un juridiskiem aspektiem 5 GHz koplietoðanas frekvenèu joslâ
VAS Elektroniskie sakari - jauna mâjaslapa!
Link
Darbam gatavotâs FM skaòas apraides stacijas.
Savu akceptu raidîtâju uzstâdîðanai ir devis VAS "Valsts Elektrosakari" (bijuðais ESD) ðâdâm stacijâm ...
ESD jaunais nosaukums turpmâk bûs VAS ''Elektroniskie sakari''
Turpinot uzsâktâs pârmaiòas uzòçmumâ, VAS Elektronisko sakaru direkcija ir apzinâjusi nepiecieðamîbu mainît nosaukumu uz VAS Elektroniskie sakari veidojot uzòçmuma tçlu draudzîgâku un vieglâk uztveramu. Tuvâkajâ laikâ sâks darboties ar jaunâ mâjas lapa www.vases.lv.
sasamba838 pielabina VASES busiņu
sasamba838 pielabina VASES busiņu
[url]http://www.freefm.lv/readarticle.php?article_id=121[/url]
VASES mērījumi. 1
VASES mērījumi. 1
[u]http://www.freefm.lv/readarticle.php?article_id=121[/u]
Jaunākie komentāri
· Īsti vīri backupus n...
· [i]YL44WFF aktivitat...
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 12

· Members Online: 0

· Total Members: 307
· Jaunākais lietotājs: jk10087
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM