October 18 2021 11:20:20
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2021 23:39
Paldies! Lieliska DX dāvana 50. dzimšanas dienā bija aizpagājušās nakts profilakse Zaķusalā! 73!

04-03-2021 19:19
Roland, Sumināts! Lai intresanti DX!

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

Tags - Intervijas
All Tags
Una Klapkalne: Radio ir mūsu drošā aizmugure
Iespējams, šī ir pēdējā jubileja, ko Latvijas Radio atzīmē kā atsevišķs medijs: ir gaidāma apvienošanās ar Latvijas Televīziju, veidojot vienu sabiedrisko mediju. Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne uzskata: «Ieguvumi, kas parasti tiek minēti šādos gadījumos – piemēram, finanšu ietaupījums, ‒ būs margināli. Tas nevar būt pašmērķis. Mērķis var būt tikai tad, ja uzlabojas saturs. Un tad ir jautājums: kā šo apvienošanos veikt, lai radio daļā neveidotos rūgtums un pretestība pret šo procesu?» Problēmu ir daudz, par tām – mūsu saruna un, protams, Neatkarīgās sveiciens Latvijas Radio jubilejā!
Kāda būs TV3 un LNT apvienošana un nākotne? Intervija ar mediju koncerna vadītāju
Apvienojot LNT un TV3 ziņu redakcijas, darbu zaudēs apmēram 30 cilvēku – to intervijā Latvijas Radio apstiprina mediju koncerna "All Media Baltics" vadītājs Kristians Antings (Christian Anting). Taču viņš ir pārliecināts, ka līdz ar jaunas digitālās platformas attīstību jau pēc gada, pusotra apvienotajā ziņu dienestā strādās vairāk cilvēku nekā līdz šim. Darbiniekiem sāpīgo sociālās aizsardzības jautājumu gan Antings komentē izvairīgi un nesola, ka turpmāk visus ņems darbā ar darba līgumiem, kā to aicinājušas žurnālistus pārstāvošās organizācijas.
LMT prezidents: 5G ir industriāla tehnoloģija, ne plašai sabiedrībai Replay.lv
5G interneta tīkls nav paredzēts plašai sabiedriskai lietošanai, bet gan pārsvarā industriālo un tehnoloģisku procesu vadībai – intervijās LTV raidījumā “Rīta Panorāma” un Latvijas Radio skaidroja mobilo sakaru operatora "Latvijas mobilā telefons" (LMT) prezidents Juris Binde.
"Delfi" intervija ar ētisko hakeri: Mēs ielauzāmies arī ēkās
Pols Hefernans (Paul Heffernan) ir ieguvis izglītību kā ētiskais hakeris 2008. gadā Lielbritānijā. Intervijā portālam "Delfi" viņš stāsta par mūsdienu pasaulē pastāvošajiem kiberdraudiem, jaunākajām tehnikām un arī to, kāds tad īsteni ir ētiskā hakera darbs. «Mēs ne tikai centāmies uzbrukt kā hakeri, bet arī fiziski ielauzāmies ēkās,» atklāj speciālists. Šobrīd Hefernans ir informācijas drošības vadītājs finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumā "Revolut".
Zaviļeiskis: Deviņdesmitajos neviens nenoteica, kas būtu jāspēlē ēterā
Sigulda Latvijā izslavēta ne tikai ar savām skaistajām dabas ainavām, ne tikai ar bobsleja trasi, bet, kā mums atgādina mūzikas žurnālists un melomāns Kaspars Zaviļeiskis, deviņdesmitajos gados arī ar pirmo privāto komercradio Latvijā "Radio Sigulda". Tieši par šo gadu desmitu, par saviem pusaudža gadiem Siguldā, par pirmajām kasetēm, pirmo ēteru, kolēģiem, "Prodigy" un daudz ko citu Kaspars dalās atmiņās savā nule izdotajā garstāstā "ParaPops jeb rozā brilles Siguldā" (|Latvijas Mediji"). Lūk, ko Kaspars pastāstīja par savu jauno grāmatu.
Intervija ar Daci Kotzevu
Valdîba pieòçmusi likuma grozîjumus, kas ïaus mediju uzraugam – Nacionâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei vçrsties ne tikai pret reìistrçtiem televîzijas pakalpojumu sniedzçjiem, bet arî tâdiem, kas oficiâlajâ kârtîbâ nav reìistrçjuðies. Tas nozîmç, ka institûcijâm tiek atbrîvotas rokas cîòai ar nelegâlajiem televîzijas pakalpojumu sniedzçjiem. Vairâk jautâsim biedrîbas ´Nç, pirâtismam Latvijâ¡ vadîtâjai Dacei Kotzevai.
Piektdienas intervija ar Latvijas Valsts radio un televîzijas centra valdes priekðsçdçtâju Jâni Boktu
Biznesa portâls Db.lv piedâvâ piektdienas mini interviju sçriju. Katru nedçïu kâds no uzòçmçjdarbîbas vides pârstâvjiem sniedz atbildes uz jautâjumiem - gan nopietniem, gan arî personîgâkiem.
Çtiskie hakeri - paðlaik tehnoloìija vada cilvçku, bet jâbût ir otrâdi.
Pçdçjo mçneðu laikâ sabiedrîbu arvien bieþâk pârðalc ziòas, ka kâdam pazîstamam tieðsaistes pakalpojumam uzbrukuði kiberïaundari. Nereti tas novedis pie daþâdu personîgo datu noplûdes, tâdçï pakalpojumu sniedzçjs ir bijis spiests likt saviem klientiem nomainît pieejas datus. Lai sistçmas bûtu grûtâk uzlauþamas, jau ilgâku laiku uzòçmçji sâk novçrtçt çtisko hakeru pakalpojumus, kas veic ielauðanâs testus un pamâca, kâ izsargâties no îstiem ïaundariem.
Siksnis: Latgalei jâbût specifiskam radio saturam.
Par nostâjas maiòu, LR jauniem projektiem, attîstîbas plâniem un lomu informâcijas karâ ar citvalstu propagandu Neatkarîgâs intervija ar J. Siksni.
Dimants: nevarçja nereaìçt, kad sâkâs karð un Krievijas propaganda pârgâja citâ kvalitâtç.
Par skâbekïa piegrieðanu Krievijas televîzijas kanâliem, par to, vai Gints Grûbe ir vai nav intereðu konfliktâ, par to, kas ir vienotais sabiedriskais medijs, un citâm aktuâlâm lietâm ðî Neatkarîgâs intervija ar Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) priekðsçdçtâju Ainâru Dimantu.
RÎGATV 24: Aktuâlâ intervija ar Rinaldu Ritmani (video).
Rinalds Ritmanis studijâ sarunâjas ar Veltu Puriòu.
Intervija ar radioamatieri Gunāru Ausekli.
Radioamatieris Gunārs Auseklis Vidzemes TV sižetā.
Jaunākie komentāri
· Īsti vīri backupus n...
· [i]YL44WFF aktivitat...
· Es jau vispār padomā...
· JanisDX ir kā zirgs ...
· Diskutēt mēs varam, ...
· Es vispār neredzu jē...
· Raksta kvalitāte nep...
· Beidzot arī izlasīju...
· Nu jā, Vācijā, piemē...
· Visu cieņu Didža dar...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 307
· Jaunākais lietotājs: jk10087
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM